Biblická súťaž a Biblická olympiáda v protopresbyteráte Prešov

24 jún

15. 2. 2007 – DKÚ PE – Dňa 14. 2. 2007 sa v priestoroch Gymnázia bl. P.P. Gojdiča v Prešove uskutočnil ďalší ročník Biblickej olympiády a súťaže, za účasti 25 družstiev zo 17 škôl prešovského okresu. Súťaž zahájil, za prítomnosti zástupcov Diecezného katechetického úradu, vedúci oblastného katechetického strediska o. PaedDr. ThLic. Leontín Lizák modlitbou. Súťažilo sa v štyroch vekových kategóriách a niekoľkých kolách, kde súťažiaci prezentovali svoje vedomosti a šikovnosť v práci so sv. Písmom. V kategórii A /1. a 2. r. ZŠ/ Biblickej súťaže, sa na prvom mieste umiestnilo družstvo ZŠ Sedlice, na druhom mieste družstvo ZŠ Okružná a na treťom mieste z farnosti Okružná. V kategórii B /3. a 4. r. ZŠ/ Biblickej súťaže, sa na prvom mieste umiestnilo družstvo CZŠ sv. Mikuláša Prešov, na druhom mieste ZŠ Sedlice a na treťom mieste ZŠ Šmeralova Prešov. V kategórii 1. /5.-9. r ZŠ/ Bibickej olympiády sa na prvom mieste umiestnilo družstvo ZŠ Drienov, na druhom mieste Gymnázium sv. Mikuláša Prešov a na treťom mieste CZŠ sv. Mikuláša Prešov. V kategórii 2. /stredné školy/ Biblickej olympiády sa na prvom mieste umiestnilo Gymnázium P.P. Gojdiča, na druhom mieste Stredná pedagogická a sociálna akadémia a na treťom mieste SZŠ Bazila Veľkého. Víťazi každej kategórie postupujú do eparchiálneho kola BO a BS. Srdečné poďakovanie patrí riaditeľke Gymnázia sr. RNDr. Petre Eve Sičákovej SNPM, za poskytnutie priestorov, ako aj všetkým, ktorí pri organizovaní a priebehu súťaže pomáhali.
Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 46