Biblická súťaž a Biblická olympiáda v protopresbyteráte Stropkov

24 jún

15. 2. 2007 – DKÚ PE – V utorok 13. februára 2007 sa v ZŠ s MŠ v Havaji konala biblická súťaž a biblická olympiáda v protopresbiteriáte Stropkov. V kategórií A (1. – 2. roč. ZŠ) sa zúčastnili tieto školy: ZŠ Konštantínova Stropkov, ZŠ Hrnčiarska Stropkov, ZŠ Mlynská Stropkov, ZŠ Havaj a farnosť Chotča. Z týchto škôl sa na 3. mieste umiestnila ZŠ Havaj, 2. miesto si odniesla ZŠ Konštantínova a pekné 1. miesto patrilo ZŠ Mlynská Stropkov. Kategóriu B (3. – 4. roč ZŠ) reprezentovali tieto školy: ZŠ Konštantínova Stropkov, ZŠ Hrnčiarska Stropkov, ZŠ Mlynská Stropkov, ZŠ Havaj, ZŠ Lomné, farnosť Chotča a farnosť Vislava. Na 3. mieste v tejto kategórií sa umiestnila ZŠ Lomné, 2. miesto získala ZŠ Havaj a 1. miesto obsadila ZŠ Komštantínova zo Stropkova. V I. kategórií (5. – 9. roč.) biblickej olympiády sa predstavili: ZŠ Havaj, ZŠ Bukovce, ZŠ Lomné, ZŠ Hrnčiarska Stropkov, ZŠ Konštantínova Stropkov, ZŠ Mlynská Stropkov. Ani tu nechýbalo 3. miesto, ktoré obsadila ZŠ Bukovce, na 2. mieste sa umiestnila ZŠ Lomné a krásne 1. miesto si odniesla ZŠ Havaj. Biblickú olympiádu v II. kategórií (1. a 2. roč. SŠ) reprezentovala SZŠ Stropkov a Gymnázium Stropkov. Na 2. mieste uspela SZŠ zo Stropkova a 1. miesto jednoznačne patrilo študentom gymnázia Stropkov. Všetci výhercovia boli ocenení vecnými cenami a diplomami. Nechýbal ani malý darček pre ostatných zúčastnených. Súťaž bola ukončená modlitbou a chutným obedom. Všetkým žiakom a organizátorom patrí poďakovanie a želanie veľa chuti do hlbšieho spoznávania sv. písma.
Fotogaléria

Počet videní: : 26