Biblická súťaž a olympiáda v Bardejovskom protopresbyteráte

24 jún

18. 03. 2008 – DKÚ PE – Dňa 12. 03. 2008 si žiaci ZŠ a SŠ mohli overiť svoje vedomosti o Bohu. Na rozdiel od minulého roku sa BS a BO uskutočnila v priestoroch Centra voľného času (CVČ), ale pod záštitou CZŠ sv. Egídia v Bardejove. Zúčastnili sa ho zástupcovia ADKÚ z Prešova, kňazi, katechéti a asi 80 žiakov. Samotná súťaž začala po krátkom úvode a modlitbe. Aj keď odhodlanie a túžba vyhrať bola v mnohých prípadoch veľmi vyrovnaná, poradie výhercov v jednotlivých kategóriách bolo nakoniec takéto: A. kategória: 1. Farnosť Nižný Tvarožec (1. a 2. r. ZŠ) 2. CZŠ sv. Egídia Bardejov 3. ZŠ B. Krpelca Bardejov B. kategória: 1. CZŠ sv. Egídia Bardejov (3. a 4. r. ZŠ) 2. ZŠ Nižný Tvarožec 3. ZŠ Vinbarg Bardejov 1. kategória: 1. ZŠ Wolkerová Bardejov (5. – 9. r. ZŠ) 2. CZŠ sv. Egídia Bardejov 3. ZŠ Vinbarg Bardejov 2. kategória (1. a 2. r. SŠ): tu postupuje družstvo z bardejovského gymnázia L. Stöckela. Na záver sme všetci ďakovali Bohu za to, že sa nám dal takým zábavným spôsobom spoznať, aby sme ho mohli viac milovať.
Fotogaléria

Počet videní: : 24