Biblická súťaž a olympiáda v Bardejovskom protopresbyteráte

24 jún

18. 03. 2008 – DKÚ PE – Dňa 12. 03. 2008 si žiaci ZŠ a SŠ mohli overiť svoje vedomosti o Bohu. Na rozdiel od minulého roku sa BS a BO uskutočnila v priestoroch Centra voľného času (CVČ), ale pod záštitou CZŠ sv. Egídia v Bardejove. Zúčastnili sa ho zástupcovia ADKÚ z Prešova, kňazi, katechéti a asi 80 žiakov. Samotná súťaž začala po krátkom úvode a modlitbe. Aj keď odhodlanie a túžba vyhrať bola v mnohých prípadoch veľmi vyrovnaná, poradie výhercov v jednotlivých kategóriách bolo nakoniec takéto: A. kategória: 1. Farnosť Nižný Tvarožec (1. a 2. r. ZŠ) 2. CZŠ sv. Egídia Bardejov 3. ZŠ B. Krpelca Bardejov B. kategória: 1. CZŠ sv. Egídia Bardejov (3. a 4. r. ZŠ) 2. ZŠ Nižný Tvarožec 3. ZŠ Vinbarg Bardejov 1. kategória: 1. ZŠ Wolkerová Bardejov (5. – 9. r. ZŠ) 2. CZŠ sv. Egídia Bardejov 3. ZŠ Vinbarg Bardejov 2. kategória (1. a 2. r. SŠ): tu postupuje družstvo z bardejovského gymnázia L. Stöckela. Na záver sme všetci ďakovali Bohu za to, že sa nám dal takým zábavným spôsobom spoznať, aby sme ho mohli viac milovať.
Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 45