Biblická súťaž a olympiáda v Medzilaborciach

26 jún

18. 04. 2008 – DKÚ PA – Dňa 3. 4. 2008 radostným pozdravom Christos Voskrese privítal o. Jozef Havrilko všetkých súťažiacich na ďalšom ročníku Biblickej súťaže a Biblickej olympiády v protopresbyteráte Medzilaborce, ktorá prebiehala v priestoroch ZŠ, na ulici Komenského v Medzilaborciach. V tento deň sa zišlo 54 žiakov, aby si porovnali nadobudnuté mnohé vedomosti zo Sv. písma. Vyhodnotenie: Biblická súťaž A. kategoria /1-2. roč. ZŠ/ 1. miesto: ZŠ s MŠ Radvaň nad Laborcom – Silvia Prejsová, Lenka Černegová, Dávid Chripák B. Kategória /3-4 roč. ZŠ/ 1. miesto: ZŠ, ul. Duchnovičova, Medzilaborce – Robert Fedorco, Branislav Lesník, Nikola Varcholová Biblická olympiáda 1. kategória /5-9 roč. ZŠ/ 1. miesto: ZŠ, ul. Duchnovičova, Medzilaborce – Patrícia Blašková, Dominika Blašková, Peter Lučkanič 2. miesto: ZŠ, ul. Komenského, Medzilaborce – Veronika Barnová, Ivana Kurejová, Michaela Krajňaková 3. miesto: ZŠ, ul. Duchnovičova, Medzilaborce – Katarína Lučkaničová, Vladislava Šaková, Jana Nerhešová Víťazné družstvá boli ocenené peknými cenami, ako aj ostatní účastníci. Všetkým žiakom, organizátorom a vedeniu ZŠ, na ul. Komenského v Medzilaborciach za poskytnutie priestorov, patrí poďakovanie a srdečné prianie aj naďalej sa s radosťou ponárať do tajomstiev Svätého Písma.
Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 31