Biblická súťaž a olympiáda v protopresbyteráte Humenné

26 jún

31. 03. 2008 – DKÚ PA – Dňa 26.3.2008 sa uskutočnilo dekanátne kolo biblickej súťaže a biblickej olympiády Humenského dekanátu na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom. Do týchto súťaží sa tento rok prihlásilo 5 stredných škôl, 9 základných škôl a jedna farnosť. Na dekanátnom kole súťažilo 26 družstiev v štyroch kategóriách. V kategórii A (1. a 2. roč. ZŠ) biblickej súťaže súťažilo šesť družstiev zo základných škôl. Víťazom a postupujúcim na arcidiecézne kolo sa stalo družstvo zo ZŠ Hrnčiarsá v zložení: Bibiana Drábová, Peter Salák, Terézia Gulyásová. Vedúcim družstva je Mgr. Agáta Ondovčáková V kategórii B (3. a 4. roč. ZŠ) biblickej súťaže súťažilo 7 družstiev zo šiestich základných škôl a jednej farnosti: Víťazom a postupujúcim na arcidiecézne kolo sa stalo družstvo z farnosti Zubné v zložení: Michaela Čemsáková, Sandra Hrišová, Michal Čemsák. Vedúcim družstva je Mgr. Vladimír Capcara. V 1. kategórii (5. až 9. roč. ZŠ) biblickej olympiády súťažilo 8 družstiev zo základných škôl. Víťazom a postupujúcim na krajské kolo BO sa stalo družstvo zo ZŠ SNP Humenné v zložení: Matúš Burda, Vladimíra Ivancová, Mária Šprňáková. Vedúcim družstva je Mgr. Anton Uhrín. V 2. kategórii (1. a 2. roč. SŠ) biblickej olympiády súťažilo päť družstiev SŠ. Víťazom a postupujúcim na krajské kolo sa stalo družstvo Gymnázia L. Svobodu v Humennom v zložení Dominika Cicaničová, Natália Mitrová, Gabriela Ficová. Vedúcim družstva je Mgr. Ján Makaj. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa milosti Svätého Duch v príprave na arcidiecézne a krajské kolo. Chcem sa taktiež poďakovať vedeniu gymnázia, že nám umožnili aby sa táto súťaž uskutočnila v priestoroch školy, za ich pomoc pri organizácii a za ich vrelé prijatie.
Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 44