Biblická súťaž a olympiáda v protopresbyteráte Svidník

24 jún

20. 3. 2016 – DKÚ PE – Dňa 16.03.2006 sa uskutočnila v protopresbyteráte Svidník Biblická olympiáda a Biblická súťaž na CZŠ sv. Juraja vo Svidníku. Stretnutie otvoril o. Mikuláš Tatár, vedúci OKS svojím príhovorom a spoločnou modlitbou. V jednotlivých kategóriách súťažili trojčlenné družstvá. BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 1. Kategória – žiaci 5.-9. ročníka – CZŠ sv. Juraja Svidník – I. ZŠ Komenského Svidník – III. ZŠ Svidník – Spojená škola Svidník Vyhodnotenie: 1. miesto III. ZŠ Svidník (Z. Čarná, M. Marčišínová, N. Hudáková) 2. miesto I. ZŠ Komenského Svidník (M. Hamarčák, V. Adamišinová, M. Adamišinová) 3. miesto CZŠ sv. Juraja Svidník (J. Štefančíková, L. Paňková, V. Šottová) 2. Kategória – žiaci SŠ – Spojená škola Svidník – Gymnázium Duklianskych hrdinov Svidník Vyhodnotenie: 1. miesto Spojená škola Svidník ( L. Senajová, K. Guziová, L. Doničová) 2. miesto Gymnázium Duklianskych hrdinov Svidník (I. Adamišinová, K. Kundrová, I. Lažo) BIBLICKÁ SÚŤAŽ Kategória A – žiaci 1.-2. ročníka – CZŠ sv. Juraja Svidník – I. ZŠ Komenského Svidník – ZŠ 8. mája Svidník – ZŠ Šarišský Štiavnik Vyhodnotenie: 1. miesto CZŠ sv. Juraja Svidník (K. Horňáková, M. Gačová, T. Ivančo) 2. miesto I. ZŠ Komenského Svidník (A. Cverčková, M. Kuntová, D. Michalko) 3. miesto ZŠ 8. mája Svidník (S. Štefancová, K. Štefancová, M. Oberstová) Kategória B – žiaci 3.-4. ročníka – ZŠ Šarišský Štiavnik – I. ZŠ Komenského Svidník – ZŠ 8. mája Svidník – CZŠ sv. Juraja Svidník Vyhodnotenie: 1. miesto CZŠ sv. Juraja Svidník (R. Ivančová, P. Bruzda, M. Bruzdová) 2. miesto I. ZŠ Komenského Svidník (M. Fedoroňková, K. Hrinková, D. Franková) 3. miesto ZŠ Šarišský Štiavnik (D. Oreničová, M. Hadzimová, E. Saloňová) Záver tohto stretnutia sa niesol v duchu modlitby, ktorú predniesol protopresbyter o. Marek Pulščák a poďakovaním všetkým súťažiacim, katechétom a vedeniu CZŠ sv. Juraja.
Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 51