Biblická súťaž a olympiáda v protopresbyteráte Vranov nad Topľou – Čemerné

26 jún

28. 03. 2008 – DKÚ PA – Dňa 17. marca sa uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády v protopresbyteráte Vranov – Čemerné. Zúčastnili sa na ňom víťazi školských kôl. V prvej kategórii Biblická olympiáda sa popasovali medzi sebou štyri družstva. Celoslovenskí víťazi zo ZŠ Hanušovce, Čemerné, Seč. Polianka a Sačurov. V druhej kategórii Biblická súťaž A. kategória prišlo iba jedno družstvo z farnosti Davidov. V B. kategórii sa zúčastnili dve družstva zo ZŠ Sačurov a Davidov. Samotná súťaž sa začala v chráme Ochrany presvätej Bohorodičky v Sačurove krátkou modlitbou a vzývaním Sv. Ducha. Všetkých zúčastnených súťažiacich a ich katechétov ako aj riaditeľa Katechetického úradu z Prešova PaedDr. Petra Capa, privítal vedúci oblastného strediska PaedDr. ThLic. Miroslav Janočko. Potom sa všetci presunuli do miestnej ZŠ, kde sa začala súťaž. Víťazmi jednotlivých kategórii Biblická súťaž sa stali: v A. kategórii – deti z farnosti Davidov, v B. kategórii – žiaci zo ZŠ Davidov. V kategórii Biblická olympiáda obhájili svoje prvé miesto žiaci zo ZŠ Hanušovce. Každý zo súťažiacich bol odmenený vecným darom. Víťazi jednotlivých kategórii postupujú na eparchiálne kolo do Prešova. Srdečná vďaka patrí všetkým katechétom, ktorí sa venovali príprave súťažiacich a riaditeľke ZŠ v Sačurove p. M. Bančanskej za ochotu poskytnúť priestory školy na uskutočnenie súťaže.
Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 33