Biblická súťaž a olympiáda v protopresbyteráte Vranov nad Topľou – mesto

24 jún

27. 03. 2008 – DKÚ PA – Dňa 17.3.2008 sa v protopresbyteráte Vranov nad Topľou – mesto uskutočnil ďalší ročník Biblickej olympiády a Biblickej súťaže. Spolu súťažilo 14 družstiev, v ktorých žiaci zápasili o najlepšie vedomosti zo sv. Písma. Aj keď všetci boli výborní, postúpiť mohli iba tí prví. Biblická súťaž A. kategória (1. a 2. roč.): 1. ZŠ – síd. Lúčna: Radka Gajdová, Viktória Ivanová, Kristína Janočková 2. Farnosť síd. Juh: Nikola Rudišinová, Patrícia Marcinová, Samuel Vaško 3. Zš – síd. Juh: Anna Mária Hermanová, Petra Hermanová, Nikola Nadzamová Víťazné družstvo pripravila sr. Mgr. Emelia Turčaníková. Biblická súťaž B. kategória(3. a 4. roč.): 1. Zš – Holčíkovce: Kamila Balintová, Alexandra Dubasová, Tatiana Homoľová 2. Zš – síd. Juh: Daniel Holoďák, Samuel Titko, Erik Bašista 3. Farnosť Matiaška: Matúš Kačmár, Andrea Durkošová, Lýdia Holoďáková Víťazné družstvo pripravil o. Mgr. Pavol Székely. Biblická olympiáda 1. kategória (5. – 9. roč.): 1. Zš – síd. Juh: Iveta Šatníková, Tomáš Pavlo, Peter Kopy 2. Zš – Holčíkovce: Michal Homoľa, Adela Šatníková, Katarína Homoľová 3. Zš – síd. Lúčna: Petra Ondovčáková, Jana Štofanová, Šimon Fedor Víťazné družstvo pripravila s. Mgr. Emelia Turčaníková. Biblická olympiáda 2. kategória (1. – 4. roč. SŠ): 1. Gymnázium: Cyril Gavala, Tadeáš Gavala, Samuel Jackanič Víťazné družstvo pripravil o. Mgr. Matej Fečko. Všetkým víťazom srdečne blahoželám a prajem veľa úspechov na arcieparchiálnom kole 17.4.2008 v Prešove. Na záver chcem poďakovať všetkým zúčastneným žiakom, ktorí aj keď nevyhrali, predsa prišli, aby vydali svedectvo o Bohu, ktorý i dnes, k nám hovorí cez sv. Písmo. Veľká vďaka patrí pánovi riaditeľovi RNDr. Mironovi Blaščákovi, za poskytnutie priestorov na Gymnáziu vo Vranove nad Topľou, ako aj pani Lapčákovej, hospodárke, za vybavenie všetkej agendy okolo Biblickej olympiády a všetkým kňazom a katechétom, za pomoc pri organizovaní BS a BO. Nemôžem zabudnúť ani na vedúcu kuchyne a ostatné kuchárky, ktoré nás nasýtili výborným jedlom. Teším sa na ďalšiu spoluprácu a dúfam, že o rok sa zídeme v ešte hojnejšom počte, aby sme reprezentovali svoje znalosti o sv. Písme, ale aj vydali svedectvo o svojej viere.
Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 39