Biblická súťaž a olympiáda v protopresbyterátoch BJ, HE, ME, SK, VT-Čemerné, VT, SN, SP, SB, PO

24 jún

BS a BO v Bardejovskom protopresbyteráte

11. 4. 2005 -DKÚ PE – Aj žiaci a študenti Bardejovského protopresbyterátu sa zapojili do Biblickej súťaži a Biblickej olympiády. Svoje vedomosti si z Ezdrášovej knihy, Knihy Jozue a Lukášovho evanjelia prišli prehĺbiť žiaci a študenti z CZŠ sv. Egídia, ZŠ Beloveža, IV. ZŠ, VII. ZŠ, III. ZŠ, ZŠ Malcov, VI. ZŠ, ZŠ Gaboltov, ZŠ Nižná Polianka, V. ZŠ, Farnosti Hrabské, SOU služieb a OA v Bardejove. Po úvodnej modlitbe a príhovore o. protopresbytera ICLic. Jozefa Zorvana sa začala samotná súťaž. V A. kategórii 1. a 2. ročníkov ZŠ si víťazstvo odnieslo družstvo z CZŠ sv. Egídia v Bardejove v zložení: Jana Zorvanová, Gabriel Petričko a Damián Cap. V B. kategórii 3. a 4. ročníkov ZŠ zvíťazilo družstvo z CZŠ sv. Egídia v zložení Dávid Zimovčák, Samuel Zorvan,a Andrej Petričko. V 1. kategórii 5. – 9. ročníkov ZŠ si víťazstvo odnieslo družstvo z III. ZŠ v zložení: Peter mikula, Michaela Mikulová a Martina Marková. A v 2. kategórii 1. a 2. ročníkov SŠ zvíťazilo družstvo z OA v zložení Mária Frišničová, Alena Galiková a Miroslava Havrišová. Prajeme úspešnú reprezentáciu na Eparchiálnom kole BS a BO v Prešove.
Fotogaléria

BS a BO v Humenskom protopresbyteráte

Dňa 8. 3. 2005 o 9,30 h na Cirkevnom gymnáziu Sv. Jána Zlatoústeho v Humennom začala BS a BO Humenského protopresbyterátu. V BS v A. kategórii 1. a 2. ročníkov ZŠ sa stretli družstvá zo ZŠ na ulici Hrnčiarskej, Kudlovskej a Dargovských hrdinov. Víťazstvo získalo družstvo zo ZŠ na Hrnčiarskej ulici v Humennom v zložení: Oliver Eorokáč, Barbora Bačeňková a Branislav Onduško. V B. kategórií 3. a 4. ročníkov ZŠ sa stretli družstvá zo ZŠ Jána Švermu, Hrnčiarskej, Kudlovskej, Dargovských hrdinov a farnosti Ruská Poruba, ktoré sa stalo víťazom v zložení: Kristína Kosťová, Katarína Hermanová a Peter Čakurda. V BO 1. kategórii 5. – 9. ročníkov ZŠ sa stretli družstvá zo ZŠ Lesná, Laborecká, Jána Švermu, Pugačevova, Hrnčiarska, Kudlovská a Dargovských hrdinov. Víťazom sa stalo družstvo zo ZŠ Jána Švermu v zložení Viktor Verba, Monika Dudinská a Vanesa Kmecová. 2. kategóriu 1. a 2. ročníkov SŠ obsadili družstvá z Gymnázia Jána Zlatoústeho, Strednej zdravotnej školy, Obchodnej akadémii, ZSŠ hotelových služieb, ZSŠ na Družstevnej a Gymnázium L. Svobodu v Humennom. Víťazom sa stalo družstvo z Gymnázia Jána Zlatoústeho v zložení Veronika Švihurová, Tomáš Gallik a Tomáš Karandyšovský. Srdečne blahoželáme.
Fotogaléria

BS a BO v Medzilaboreckom protopresbyteráte

Dňa 10. 3. 2005 sa na ZŠ v Medzilaborciach uskutočnila Biblická súťaž a Biblická olympiáda Medzilaboreckého protopresbyterátu. Zúčastnili sa ho družstvá zo ZŠ v Medzilaborciach, Roškovciach, Čertižného a Radvane nad Laborcom. V B. kategórii 3. a 4. ročníkov ZŠ si najlepšie počínalo družstvo zo ŽS Komenského v Medzilaborciach v zložení: Matúš Komanický, Kristína Hriseňková a Miriama Dolničová, ktorí obsadili prvé miesto. V 1. kategórii 5. – 9. ročníkov ZŠ to bolo družstvo zo ZŠ Komenského v Medzilaborciach v zložení: Nikoleta Hamašová, Silvia Kusková a Anna Kaňuchová. V 2. kategórii 1. a 2. ročníkov SŠ zvíťazilo družstvo z Gymnázia v Medzilaborciach v zložení Monika Kačunová, Renáta Vladyková a Zuzana Krajňáková. Srdečne blahoželáme.
Fotogaléria

BS a BO Svidníckom protopresbyteráte

Dňa 11. 3. 2005 sa na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja vo Svidníku uskutočnila Biblická súťaž a Biblická olympiáda Svidníckého protopresbyterátu. Zúčastnili sa ho družstvá zo ZŠ vo Svidníku a Giraltoviec. V A. kategórii 1. a 2. ročníkov ZŠ si víťazstvo odnieslo družstvo z CZŠ sv. Juraja vo Svidníku v zložení: Mária Gačová, Tibor Ivančo, Šimon Moravec. V B. kategórii 3. a 4. ročníkov ZŠ si najlepšie počínalo družstvo z III. ZŠ vo Svidníku v zložení: Natália Hudáková, Monika Marcišinová a Martina Lazengová, ktorí obsadili prvé miesto. V 1. kategórii 5. – 9. ročníkov ZŠ to bolo družstvo z IV. ZŠ vo Svidníku v zložení: Vladimír Noga, Anna Zapotocká a Radka Kostičová. V 2. kategórii 1. a 2. ročníkov SŠ zvíťazilo družstvo z Gymnázia DH vo Svidníku v zložení Ivana Adamišinová, Vladislava Berežná a Veronika Rodáková. Víťazom srdečne blahoželáme.
Fotogaléria

BS a BO vo Vranovsko-čamernianskom protopresbyteráte

Prvý deň po jarných prázdninách, 7. marca 2005 sa na Základnej škole vo Vranove – Čemernom uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády vranovsko-čamernianského protopresbyterátu. V Biblickej súťaži v B. kategórii 3. – 4. ročníkov ZŠ, na Eparchiálne kolo do Prešova postúpilo družstvo zo ZŠ Banské v zložení: Štefan Kopčák, Alena Jacková a Jaroslav Šoganič. V Biblickej olympiáde v 1. kategórii 5. – 9. ročníkov ZŠ súťažili družstvá zo ZŠ Sečovská Polianka a dva družstvá zo ZŠ Kukučínova vo Vranove nad Topľou. V tejto kategórií Vranovsko-Čemernianský protopresbyterát bude reprezentovať víťazné družstvo zo ZŠ Sečovská Polianka v zložení: Jaroslava Šalatová, Laura Nemčíková a Silvia Iľková.
Fotogaléria

BS a BO vo Vranovskom protopresbyteráte

V poobedňajších hodinách Biblická súťaž a Biblická olympiáda pokračovala dňa 7. marca 2005 v protopresbyteráte Vranov – mesto. Za účasti protopresbytera o. Ľubomíra Nováka, vedúceho Oblastného katechetického strediska o. Petra Tirpaka a kňazov sa začalo súťažiť vo všetkých kategóriach BS a BO. V BS A. kategóriu 1 a 2. ročníkov ZŠ vyhralo družstvo zo ZŠ Sídlisko II. Vo Vranove nad Topľou v zložení Lucia Hrehová, Petra Dubinová a Milan Kurovský, B. kategóriu 3. a 4. ročníkov ZŠ družstvo zo ZŠ Sídlisko II. v zložení Dominik Kovalik, Viktória Sukovská a Zuzana Rozkošová. V BO 1. kategórii 5. – 9. ročníkov ZŠ družstvo zo ZŠ Hanušovce nad Topľou v zložení: Erika Gačová, Monika Drabová a Lukáš Hermanovský. V BO 2. kategórii 1. a 2. ročníkov SŠ družstvo zo ZSŠ a SOU vo Vranove nad Topľou v zložení Michaela Petrášová, lukáš Grohoľ a Tomáš Bugeľ
Fotogaléria

BS a BO v Sninskom protopresbyteráte

Dňa 15. marca 2005 sa v priestoroch Centra voľného času v Snine uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády Sninského protopresbyterátu. Za účasti protopresbytera o. Petra Tremka, vedúceho Oblastného katechetického strediska o. Juraja Voroňáka, kňazov, sestričiek a katechétov sa začalo súťažiť vo všetkých kategóriach BS a BO. V BS, A. kategórii 1. a 2. ročníkov ZŠ zvíťazilo družstvo z farnosti Snina v zložení Mária Tremková, Terézia Tremková a Richard Durilla. V B. kategórii 3. a 4. ročníkov ZŠ zvíťazilo družstvo z farnosti Pčolinné v zložení Viktor Latta, Vladimír Bindzár a Miroslava Tančáková. V BO 1. kategórii 5. – 9. ročníkov ZŠ zvíťazilo družstvo z Gymnázia v Snine v zložení: Ľubica Belhadjová, Stanislav Černega a Peter Chomanič. V BO 2. kategórii 1. a 2. ročníkov SŠ družstvo z Gymnázia v Snine v zložení Dušan Chapčák, Tomáš Lojka a Ján Svitič. Srdečne blahoželáme.
Fotogaléria

BS a BO v Stropkovskom protopresbyteráte

Dňa 18. 3. 2005 sa v Kláštore otcov redemptoristov v Stropkove uskutočnila Biblická súťaž a Biblická olympiáda Stropkovského protopresbyterátu. Zúčastnili sa ho družstvá zo ZŠ v Kolbovciach, Chotči, Havaja, Vislavy, Stropkova a Gymnázia v Stropkove. V A. kategórii 1. a 2. ročníkov ZŠ si víťazstvo odnieslo družstvo zo ZŠ v Kolbovciach v zložení: Klaudia Komárová, Matúš Fečko a Patrik Dovičák. V B. kategórii 3. a 4. ročníkov ZŠ si najlepšie počínalo družstvo zo ZŠ v Havaji v zložení: Natália Miklošová, Štefan Varcholík a Vladimír Žumár, ktorí obsadili prvé miesto. V 1. kategórii 5. – 9. ročníkov ZŠ to bolo družstvo zo ZŠ v Havaji v zložení: Tomáš Pecuch, Pavol Fečkanin a Viktória Žolnová. V 2. kategórii 1. a 2. ročníkov SŠ zvíťazilo družstvo z Gymnázia v Stropkove v zložení Jana Fečkaninová, Martina Fečkaninová a Ivana Pecuchová. Víťazi postúpili na Eparchiálne kolo, ktoré sa uskutoční 21. 4. 2005 v Prešove.
Fotogaléria

BS a BO v Sabinovskom protopresbyteráte

Dňa 31. 3. 2005 sa v „Nebi“ Ľutinskej fary uskutočnil Biblická súťaž a Biblická olympiáda Sabinovského protopresbyterátu. Zúčastnili sa ho družstvá zo ZŠ v Ľutine, Milpoši a Tichom Potoku. V B. kategórii 3. a 4. ročníkov ZŠ si najlepšie počínalo družstvo z CŽS pod ochranou Bohorodičky v Tichom Potoku v zložení: Anna Kulpová, Dávid Čarák a Slavomír Bilek, ktorí obsadili prvé miesto. V A. kategórii 1. a 2. ročníkov ZŠ to bolo družstvo zo ZŠ v Milpoši v zložení: Ivana Straková, Lukáš Hrabčák a Dominik Figura. Víťazom srdečne blahoželáme.

BS a BO v Prešovskom protopresbyteráte

Dňa 5. apríla 2005 sa v „Nebičku“ prešovskej fary uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády Prešovského protopresbyterátu. V BS, A. kategórii 1. a 2. ročníkov ZŠ zvíťazilo družstvo z farnosti Ruská Nová Ves v zložení Norbert Baláž, Erik Potočňak a Mikuláš Maretta. V B. kategórii 3. a 4. ročníkov ZŠ zvíťazilo družstvo z farnosti Fulianka v zložení Natália Ličáková, Mária Lešková a Damián Ivanko. V BO 1. kategórii 5. – 9. ročníkov ZŠ zvíťazilo družstvo zo ZŠ v Kapušanoch v zložení: Erika Rindošová, Agáta Krajňáková a Šimon Matejovský. V BO 2. kategórii 1. a 2. ročníkov SŠ družstvo zo SZŠ Sv. Bazila Veľkého v Prešove v zložení Michaela Duhaňová, Anna Gondžurová a Martina Zborovjanová. Srdečne blahoželáme

Please follow and like us:
Počet videní: : 42