Biblická súťaž a olympiáda v Sabinove

24 jún

18. 03. 2008 – DKÚ PA – Dňa 10. marca 2008 sa v budove Združenej strednej školy v Sabinove uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 57 žiakov zo Sabinova, Lipian, Ľutiny, Ďačova, Tichého Potoka, Červenej Vody, Drienice a Milpoša. V Biblickej olympiáde sa v prvej kategórii 5. – 9. ročník základných škôl umiestnili na prvom mieste žiaci zo ZŠ Ľutina, na druhom mieste žiaci z CZŠ sv. Jána Krstiteľa Sabinov a na treťom mieste žiaci zo ZŠ 17. novembra v Sabinove, pochádzajúci z farnosti Červená Voda. V druhej kategórii sa prihlásili iba žiaci gymnázia v Lipanoch, ktorí postupujú do Arcieparchiálneho kola. V Biblickej súťaži v A. kategórii, 1. a 2. ročník základných škôl, sa na prvom mieste umiestnili žiaci z farnosti Ďačov, na druhom mieste žiaci z farnosti Milpoš a na treťom mieste žiaci z farnosti Červená Voda. V B. kategórii, 3. a 4. ročník základných škôl, sa na prvom mieste umiestnili žiaci z farnosti Tichý Potok, na druhom mieste žiaci z farnosti Ďačov a na treťom mieste žiaci z farnosti Ľutina. Víťazom blahoželáme a vrelé poďakovanie patrí Diecéznemu katechetickému úradu, pracovníkom Združenej strednej školy v Sabinove ako aj kňazom a katechétom, ktorí s láskou pripravovali žiakov na Biblickú olympiádu a Biblickú súťaž.

Please follow and like us:
Počet videní: : 39