Biblická súťaž, Biblická olympiáda, Biblia očami detí a mládeže a Východní svätí pre súčasnosť 2020/2021

9 feb

DKÚ PA  – Biblická súťaž – pre tento školský rok bola biblická súťaž zrušená

Biblia očami detí a mládeže – termín zaslania prác na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie zostáva nezmenený – do 31. marca 2021.

Východní svätí pre súčasnosť –  termín zaslania prác na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie bol preložený – do 30. júna 2021.

Biblická olympiáda – Milí učitelia, katechéti, kolegyne, kolegovia chceme v situácii, ktorá je pre nás nová, poukázať na zvýšenú pozornosť patriacu Božiemu slovu a povzbudiť vás všetkých k zapojeniu sa do Biblickej olympiády.

Súťaž sme pripravili v online priestore (či už budú žiaci v škole alebo doma) a pripájame niekoľko podrobnejších informácií:

– registrácia do dekanátneho (protopresbyterského) kola je spustená dnešným dňom

– registráciu žiakov je potrebné urobiť aj v prípade, že ste pred časom posielali na katechetické stredisko prihlášku (resp. ste vypĺňali formulár)

– zatiaľ je to umožnené školám, ktoré používajú EduPage

– postup ako učiteľ zaregistruje troch súťažiacich za školu prikladáme v prílohe

– registrácia je možná do začiatku dekanátneho (protopresbyterského) kola – 10. marec 2021

Pripravujeme:

– registráciu pre školy, ktoré nemajú EduPage

– podrobné inštrukcie k priebehu súťaže

– skúšobný test, kde si súťažiaci vyskúšajú formu jednotlivých úloh

Registracia

Počet videní: : 27