11 jan

Biblické mapy

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page

Karte3_Israel_Slowakisch_mit SK_web_1V spolupráci s Bibelwerk Linz KBD pripravilo nové biblické mapy pre prácu v školách, vo farských skupinách ako aj na teologických fakultách. Na prvej mape „Izrael – Palestína v biblických časoch“ sú zaznačené dôležité miesta zo Starého aj z Nového zákona. Druhá mapa „Stredomorie v biblických časoch“ zachytáva dôležité obchodné cesty v čase účinkovania apoštola Pavla, miesta spojené s jeho misijnými cestami, vyrozprávané v Skutkoch apoštolov, ako aj cirkevné spoločenstvá spomínané v knihe Zjavenia.

Mapy sú tlačené na LKW plachtách (autoplachty), čo dovoľuje mapy rozprestrieť na zem a pracovať s nimi rôznymi formami. Mapy bude možné tiež zavesiť.