Biskupova kázeň

20 júl

Stalo sa to pred 40 rokmi v Ekvádorskej republike. Biskup mal v nedeľu popoludní v katedrále kázeň, v ktorej hovoril o krivdách a ťažkých utrpeniach, ktoré spôsobil katolíckemu náboženstvu v Ekvádore predošlý ateistický vládny režim. A zakončil kázeň takouto prosbou: „Bratia a sestry, máme tu pri kostole ukrytý veľký drevený kríž, ktorý bol za minulého režimu odstránený od mestskej brány na znak opovrhnutia Ježišom Kristom. Prosím vás, keď sa u nás teraz skončila vláda ateistického režimu, postavme ten kríž znova na jeho pôvodné miesto na znak úcty voči kráľovi Ježišovi. Po svätej omši ho tam v slávnostnom sprievode zanesieme. Ale potrebujeme silného, nábožného muža, ktorý by niesol kríž na pleciach.“ A hneď po kázni prišiel z kostola do sakristie nový prezident ekvádorskej republiky Garcia Moreno a povedal: „Ja sa ponúkam niesť kríž.“ Všetci zhíkli. A o chvíľu všetci ľudia žasli, keď videli svojho prezidenta niesť kríž. Za ním išlo duchovenstvo a množstvo veriacich. Prešli s procesiou celým mestom až k mestskej bráne a tam slávnostne postavili kríž na pôvodné miesto.Jedna „veriaca“, ale už duchovne prebudená matka rozprávala:Zastala som s trinásťročnou dcérou, ešte neveriacou, ale čistou a otvorenou, pred krížom. Po chvíľke ticha dcéra povedala: „Ako sa na to môžeš pozerať a neplakať?“Bol to zrejme okamžik milosti, pretože potom došlo k obráteniu. Po mnohých ťažkostiach a utrpeniach vstúpila do kláštora.

Please follow and like us:
Počet videní: : 53