BO a BS v protopresbyteráte Prešov

29 mar

o. Marián Feckanič – Dňa 28.3.2023 sa konala Biblická olympiáda a Biblická súťaž protopresbyterátu Prešov v priestoroch

ZŠ Lesnícka v Prešove. Po úvodnom privítaní p. riaditeľky Ing. Marty Ichniovskej nasledovala spoločná modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu. Po nej sa súťažiaci rozišli do tried, kde boli získané vedomosti otestované jednotlivými úlohami. Tento rok sa do BO a BS zapojilo 57 súťažiacich.

Každá súťaž má svojich víťazov, ktorí sa v jednotlivých kategóriách umiestnili nasledovne:

A. kategória (1. a 2. ročník ZŠ)
1. Spojená škola bl. biskupa Gojdiča, Prešov – Ester Krenická, Matej Potočňák, Mária Tothová
2. ZŠ Šrobárova, Prešov – Liana Dobiašová, Klára Oleárová, Alexandra Varadzinová
3. ZŠ s MŠ Sedlice – Diana Kontrošová, Dominika Tomaščinová

B. kategória (3. a 4. ročník ZŠ)
1. Spojená škola bl. biskupa Gojdiča, Prešov – Ella Krenická, Gabriela Feckaničová, Timea Mikulášková
2. ZŠ Šrobárova, Prešov – Adam Šebej, Sebastián Oleár, Gabriel Varadzin
3. Spojená škola T. Ševčenka, Prešov – Amélia Bobáková, Karolína Janigová, Edita Poláková

1. kategória (5. – 9. ročník ZŠ)
1. Spojená škola T. Ševčenka, Prešov – Juliána Pazdičová, Daniel Mikita, Maxine Stošeková
2. ZŠ Československej armády, Prešov – Nina Čekanová, Ján Čekan, Mária Kočiščinová
3. ZŠ Bajkalská, Prešov – Tamara Kizáková, Filip Popík, Šimon Kron

2.kategória (SŠ)
1. Gymnázium J.A.Raymana, Prešov – Lívia Anna Becová, Alexandra Kandrová, Soňa Krenická
2.SZŠ sv. Bazila Veľkého, Prešov – Miroslava Kasiňáková, Slavomíra Simková, Sofia Zavacká
3. Gymnázium bl. biskupa Gojdiča, Prešov – Emma Holečková, Juraj Ondovčík, Stanislav Seman

Diplomy a vecné ceny odovzdával protopresbyter o. Rastislav Baka a o. Marián Feckanič, vedúci OKS. Vďačnosť patrí:

  • pani riaditeľke školy za poskytnutie priestorov
  • sponzorom a farnostiam, ktoré prispeli k zakúpeniu cien a občerstvenia. Okrem víťazov si každý zúčastnený odniesol pamiatku v podobe písacieho pera s citátom: „Tvoje meno som si vpísal do dlaní.“ (porov. Iz 49,16).
  • Prítomným kňazom, rehoľným sestrám a pani katechétke za pomoc pri priebehu súťaže.

 Aj keď tu zazneli mená víťazov, môžeme povedať, že víťazmi sú všetci, keďže dokázali  premôcť samých seba,  zrieknuť sa svojho voľného času a venovať ho štúdiu sv. Písma. Nech Boh požehná všetkých súťažiacich!

Na záver sa vedúci OKS poďakoval prítomným kňazom, rehoľným sestrám a katechétom. Zároveň im zablahoželal ku dňu učiteľov a dal im darček na pamiatku za prípravu detí a pomoc počas súťaže a olympiády.

Súťaž bola zakončená spoločnou modlitbou a požehnaním.

Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 48