Boh hľadá cestu k človeku cez svoje slovo

23 mar

dscn609623. 03. 2018 – Vladislav Petrík – Dobrotivý Boh si znova hľadá cestu do srdca človeka. Dnes 22.3.2018 sme toho boli svedkami počas priebehu protopresbyterského kola Biblickej súťaže a Biblickej olympiády v Medzilaborciach. Súťaž  sa konala na ZŠ Komenského v Medzilaborciach a zúčastnilo sa jej 6 súťažných družstiev.

V kategórii A. ( 1. a 2. roč. ZŠ) sa na prvom mieste umiestnili žiaci: Michal Barna, Noe Butala a Tomáš Lukáčik zo ZŠ Komenského v Medzilaborciach.

V kategórii B. ( 3. a 4. roč. ZŠ) sa na prvom mieste umiestnili žiaci: Ivana Čerevková, Katarína Siriková a Tamara Prejsová zo ZŠ Duchnovičovej v Medzilaborciach.

V kategórii 1. ( 5. – 9. roč. ZŠ) sa na prvom  mieste umiestnili žiaci: Vladimíra Dimunová, Natália Žoltáková a Emma Suchá znovu zo ZŠ Komenského v Medzilaborciach.

Na úvod všetkých prítomných privítal o. Vladislav Petrík, vedúci OKS Medzilaborce. Vyjadril vďaku Pánu Bohu za to že aj dnes sú deti, ktoré sa zaujímajú o Božie Slovo a túžia ho poznávať. Potom nasledovala krátka spoločná modlitba a rozdelenie do jednotlivých skupín podľa kategórií. Súťaž sa niesla v pokojnom duchu, s náležitou pozornosťou a rozvahou. Žiaci si mali možnosť overiť svoje vedomosti o poznaní biblických textov, ktoré tvorili základ súťažných kôl. Po zhodnotení a vyhlásení výsledkov súťaže nasledovalo odovzdanie cien a diplomov spojených s pamätnými fotografiami. V závere o. Vladislav Petrík, vedúci OKS vyjadril veľkú vďaku všetkým zúčastneným súťažiacim a porotcom za krásny priebeh a veľkú disciplínu pri súťaži. Po záverečnej modlitbe sa všetci zúčastnení rozišli do svojich domovov s radosťou a dobrým pocitom  z víťazstva a s odhodlaním dobre sa umiestniť na archieparchiálnom kole súťaže.

Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 133