Boh nieje nič ako výplod

20 júl

Známy americký vedec a bádateľ Dr. N.J. Stowell zmeral silu modlitby. Povedal: „Bol som cynickým ateistom, presvedčeným, že Boh nie je nič iné ako výplod ľudského mozgu. Nemohol som veriť v nejakú božskú bytosť, ktorá by nás všetkých milovala a mala nad nami moc.“ Jedného dňa pracoval Stowell aj s ďalšími kolegami vo veľkom laboratóriu na klinike. Ich úlohou bolo zmerať silu a vlnovú dĺžku žiarenia ľudského mozgu a zistiť čo sa v ňom odohráva v štádiu, keď sa končí život a prichádza smrť. „Na pokus sme si vybrali ženu, ktorá umierala na rakovinu mozgu. Vedela to aj ona. Duševne bola prekvapujúco v poriadku, hoci jej fyzický stav bol veľmi zlý. Bola veriaca. Krátko pred smrťou sme dali do jej izby veľmi citlivý prístroj ktorý nám mal ukázať činnosť mozgu v posledných minútach jej života. Na lôžko sme umiestnili aj malý telefón aby mne mohli počuť jej slová, keby ešte prejavovala známky života. My sme boli vo vedľajšej miestnosti. Päť triezvych vedcov. Stáli sme nad prístrojom. Ručička bola na nule a mohla sa vychýliť do polohy 500 stupňov pozitívnej hodnoty a 500 stupňov negatívnej. Chvíľu predtým sa meralo na tomto prístroji vysielanie jednej rádiostanice. Relácia išla do éteru silou 50 kW. Na našom prístroji sa ukázalo 9 stupňov pozitívnej hodnoty. Pacientka sa zrazu prebrala k životu. Boli to posledné okamihy jej života. Zrazu sme počuli, ako sa začala modliť a velebiť Boha. Prosila ho, aby odpustil všetkým ľuďom, ktorí jej v živote ublížili. Ďakovala za silu, ktorou ju obdaroval, ako i za istotu, že bude patriť Kristovi. Odovzdávala mu všetku svoju lásku nezmenšenú o utrpenie, ktoré prežila. Vo chvíli, keď hovorila o odpustení svojich hriechov skrze vykúpenie Ježiša Krista, sálalo z jej slov nesmieme šťastie… Stáli sne rozochvení pred aparátom, takže sme zabudli na to, čo sme chceli vlastne skúmať. Všetci sme mali v očiach slzy, ale hľadeli sme na seba bez pocitu hanby za ne. Zrazu – umierajúca sa ešte modlila – sme začuli z prístroja akési klopkanie. Keď sme sa pozreli na aparát, videli sme, že ručička ukazovala 500 stupňov pozitívnej hodnoty a stále narážala na najvyššiu hranicu merania. Objavili sme a zmerali sme neuveriteľnú skutočnosť: mozog umierajúcej ženy obracajúcej sa k Bohu vyvinul 55-krát väčšiu silu, ako sme namerali počas vysielania rádiostanice. Neskôr sme sa dohovorili, že urobíme ďalší pokus. Prehovorili sme sestričku, aby niečím vyprovokovala jedného pacienta. Pripravili sme prístroj. Pacient reagoval na provokáciu hrubými slovami a nadávkami, dokonca nadával aj na Pána Boha. A opäť to začalo v prístroji klopať. Zhrozili sme sa, keď sme zistili, že ručička je zase na 500 stupňoch, ale negatívnych. V tej chvíli sa zrútil môj ateistický názor na svet. Moja nevera sami zdala smiešnou. Stal som pred tvárou Vševediaceho. Keby som chcel byť k sebe poctivý, nemohol som pred pravdou zatvárať oči. Začal som veriť v Ježiša Krista ako vo svojho Spasiteľa a Vykupiteľa.“ Pri skúmaní dĺžky mozgových vĺn zistil Dr. Stowell obrovské rozdiely. Sú rovnako individuálne ako otlačky prstov. Kdesi sa zaznamenáva dobro, ktoré robíme, i zlo, ktoré páchame.

Please follow and like us:
Počet videní: : 64