BS a BO v protopresbyteráte Hrabské

24 mar

dsc_007224. 03. 2018 – Ján Makaj – Dňa 22. 03. 2018 sa uskutočnilo protopresbyterské kolo biblickej olympiády a biblickej súťaže v Hrabskom protopresbyteriáte. Súťaž prebiehala v priestoroch ZŠ Kružlov.. Po úvodnom príhovore otca protopresbytera Radovana Kuzmiaka a spoločnej modlitbe sa jednotlivé družstvá pustili do súťaženia.

Súťažilo sa iba v dvoch kategóriach.
V B kategórii (3 – 4 roč.) súťažilo päť družstiev  s nasledovným umiestnením: 1. Miesto Farnosť Hrabské  v zložení Daniel Džambík, Gregor Kuzmiak, Timon Kuzmiak; 2. ZŠ Kružlov v zložení Ján Renčko, Natália Roháľová, Frederik Hanko; 3. Miesto Farnosť Gerlachov v zložení Tadeáš Daňko, Vanesa Hanuščáková Tomáš Hanuščák.
V prvej kategórii (5 – 9 roč.) súťažili tri družstvá s týmto umiestnením: 1. Miesto  ZŠ Malcov v zložení Michal Bocko, Žaneta Gduľová, Martina Lamancová; 2. Miesto ZŠ Kružlov v zložení Lívia Renčková, Klára Chanathová, Miriam Mokrišová 3. Miesto ZŠ Gaboltov v zložení Karolína Steranková, Lívia Renčková, Miriam Mokrišová.

Súťažiaci boli odmenení diplomami a vecnými cenami. Na záver sa prítomní poďakovali spoločnou modlitbou a povzbudení Božím slovom sa rozišli domov.

Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 102