BS a BO v protopresbyteráte Orlov

25 mar

o. Ľubomír Karaffa – Dňa 21. marca 2019 sa na ZŠ v Orlove uskutočnilo protopresbyterské  kolo Biblickej súťaže  a Biblickej olympiády protopresbyteriátu Orlov. Víťaznými družstvami sú v biblickej súťaži v kategórii A: ZŠ s MŠ Čirč v kategórii B: ZŠ s MŠ Čirč  a v Biblickej olympiáde: ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie.

Vzájomného súperenia v znalosti Božieho slova sa zúčastnilo spolu 27 súťažiacich  v  9 – tich družstvách.  Po privítaní, úvodnej modlitbe a príhovore o. protopresbytera Petra Iľka, boli vydané pokyny pre súťažiacich vedúcim OKS Orlov o. Ľubomírom Karaffom.  Následne boli súťažiace družstvá rozdelené do jednotlivých súťažných skupín.

V BS kategórii A sa zúčastnili 2 družstvá, z ktorých víťazným družstvom sa stalo družstvo zo ZŠ s MŠ Čirč / Rebeka Šimová, Terézia Šimová, Laura Stojdová /. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo z Farnosti Orlov / Viktória Knapíková, Jakub Kopaňák, Zuzana Ščerbáková /.

V BS kategórii B sa zúčastnili 4 družstvá, z ktorých víťazným družstvom sa stalo družstvo ZŠ s MŠ Čirč  / Dominika Kovalčíková, Miriam Lucáková, Ema Gajdošová /. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo z ZŠ a MŠ Plavnica / Vanesa Karaffová, Natália Kovaľlová, Lenka Plučinská  / a na treťom súťažiaci zo ZŠ s MŠ Malý Lipník / Bianka Kuzmiaková, Marek Pjatak, Natália Kičurová /.

Na BO sa zúčastnili 3 družstvá, z ktorých víťazným družstvom sa stalo družstvo z ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie / Rebeka Iľaščiková, Ráchel Iľaščiková, Renáta Kravcová /. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo zo ZŠ s MŠ Orlov / Jozafát Iľko, Emanuel Baranovský, Peter  Baranovský /  a na treťom mieste družstvo zo ZŠ s MŠ Plavnica / Nikolas Rybovič, Samuel Vasilík, Ján Petrus /.

Na záver súťaže a olympiády boli o. protopresbyterom Petrom vyhlásené výsledky, následne odovzdané diplomy a vecné ceny. Biblická súťaž a biblická olympiáda bola spoločne ukončená modlitbou a spoločným obedom.

Za poskytnuté priestory a dobrú spoluprácu  ďakujeme pani riaditeľke ZŠ s MŠ Orlov PhDr. Bibiáne Matiskovej.

Fotogaléria

 

Please follow and like us:
Počet videní: : 63