BS a BO v protopresbyteráte Orlov

29 mar

o. Ľubomír Karaffa – Dňa 28. marca 2023 sa na ZŠ v Orlove uskutočnilo protopresbyterské  kolo Biblickej súťaže  a Biblickej olympiády protopresbyteriátu Orlov. Víťaznými družstvami sú v biblickej súťaži v kategórii A: ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie  v kategórii B: Farnosť Vislanka  a v Biblickej olympiáde: ZŠ s MŠ Orlov.

Vzájomného súperenia v znalosti Božieho slova sa zúčastnilo spolu 42 súťažiacich  v  14 – tich družstvách.  Po privítaní riaditeľky ZŠ a MŠ Šarišské Jastrabie, úvodnej modlitbe a príhovore o. protopresbytera Jána Pavlíka  boli vydané pokyny pre súťažiacich vedúcim OKS Orlov o. Ľubomírom Karaffom.  Následne boli súťažiace družstvá rozdelené do jednotlivých súťažných skupín.

V BS kategórii A sa zúčastnilo 5 družstiev, z ktorých víťazným družstvom sa stalo družstvo zo ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie / Nikola Rabatinová, Hanna Kačmariková, Alexandra Mačurová /. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo z Farnosti Čirč / Tatiána Prihodová, Zara, Gernátová, Liliana Lizáková /. Na treťom miesta skončilo družstvo z Farnosti Vislanka /Rebeka Kurucová, Lea Mária Kušnirová, Marko Príhoda/.

V BS kategórii B sa zúčastnilo 6 družstiev, z ktorých víťazným družstvom sa stalo družstvo Farnosti Vislanka / Timea Prihodová, Michal Haščák, Sára Struková /. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo z Farnosti Údol  /Petra Kovalčíková, Eliška Šlampiaková, Alena Blažovská / a na treťom súťažiaci zo ZŠ s MŠ Malý Lipník / Matej Kuča, Martin Terkanič, Nikolas Šviderský /.

Na BO sa zúčastnili 3 družstvá, z ktorých víťazným družstvom sa stalo družstvo z ZŠ s MŠ Orlov / Ivana Dufalová, Ján Dufala, Eva Mária Pavlíková /. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo zo ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie / Jerguš Iľaščík, Vivien Chovancová, Martin Mucha /  a na treťom mieste družstvo zo ZŠ s MŠ Lubotín / Alex Škapura, Sandra Škapurová, Adela Jarkovská /.

Na záver súťaže a olympiády boli vyhlásené výsledky, následne odovzdané diplomy a vecné ceny. Biblická súťaž a biblická olympiáda bola spoločne ukončená modlitbou a spoločným obedom.

Za poskytnuté priestory a výbornú spoluprácu  ďakujeme pani riaditeľke ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie  Mgr. Jane Muchovej.

Fotogaléria

Počet videní: : 16