Bs a Bo v protopresbyteráte Orlov

25 mar

p109052525. 03. 2018 – Ľubomír Karaffa – Dňa 22. marca 2017 sa na ZŠ v Orlove uskutočnilo protopresbyterské  kolo Biblickej súťaže  a Biblickej olympiády  protopresbyteriátu Orlov. Víťaznými družstvami sú v biblickej súťaži v kategórii A: ZŠ s MŠ Čirč v kategórii B: Farnosť Údol a v Biblickej olympiáde: ZŠ s MŠ Orlov.

Vzájomného súperenia v znalosti Božieho slova sa zúčastnilo spolu 39 súťažiacich  v 13 – tich družstvách.  Po privítaní, úvodnej modlitbe a príhovore o. protopresbytera Petra Iľka, boli vydané pokyny pre súťažiacich vedúcim OKS Orlov o. Ľubomírom Karaffom. Následne boli súťažiace družstvá rozdelené do jednotlivých súťažných skupín a všetci sa pustili do súťaženia.

V BS kategórii A sa zúčastnili 4 družstvá, z ktorých víťazným družstvom sa stalo družstvo zo ZŠ s MŠ Čirč / Miriam Lucáková, Dominika Kovalčíková, Ema Gajdošová  /. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo z Farnosti Čirč / Viktor Vasiľ, Rebeka Šimová, Terézia Šimová/ a na treťom súťažiaci zo ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie/Karin Čubová, Vivien Chovancová, Jerguš Iľaščík/.

V BS kategórii B sa zúčastnilo 6 družstiev, z ktorých víťazným družstvom sa stalo družstvo Farnosti Údol / Vaneska Karaffová, Tomáš Fenďa, Natália Kovaľová /. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo z ZŠ s MŠ Čirč / Martin Čerkala, Ondrej Urda, Petra Kovaľčíková  / a na treťom súťažiaci zo ZŠ s MŠ Plavnica / Timotej Szekely, Patrik Žemba, Viktória Bobuľská/.

Na BO sa zúčastnili 3 družstvá, z ktorých víťazným družstvom sa stalo družstvo zo ZŠ s MŠ Orlov /Ivana Majerníčková, Juraj Iľko, Jozafát Iľko /. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo zo ZŠ s MŠ Šarišského Jastrabia / Rebeka Iľaščiková, Ráchel Iľaščiková, Laura Ondková /  a na treťom mieste družstvo zo ZŠ s MŠ Plavnica / Nikolas Rybovič, Klaudia Kormošová, Ján Petrus /.Na záver súťaže a olympiády boli o. protopresbyterom Petrom vyhlásené výsledky, následne odovzdané diplomy a vecné ceny.

Za poskytnuté priestory a dobrú spoluprácu  ďakujeme pani riaditeľke ZŠ s MŠ Orlov PhDr. Bibiáne Matiskovej  Biblická súťaž a biblická olympiáda bola spoločne ukončená modlitbou a spoločným obedom.

Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 71