BS a BO v protopresbyteráte Stropkov

26 jún

07. 04. 2008 – DKÚ PA – Vo štvrtok 3. apríla 2008 sa v ZŠ s MŠ v Havaji konala biblická súťaž a biblická olympiáda v protopresbyteriáte Stropkov. V kategórií A (1. – 2. roč. ZŠ) sa zúčastnili tieto školy: ZŠ Konštantínova Stropkov, ZŠ Hrnčiarska Stropkov, ZŠ Mlynská Stropkov, ZŠ s MŠ Lomné, ZŠ s MŠ Chotča a farnosť Vyšná Olšava. Z týchto škôl sa na 3. mieste umiestnila ZŠ s MŠ Lomné, 2. miesto si odniesla ZŠ Mlynská Stropkov a pekné 1. miesto patrilo ZŠ Konštantínova Stropkov. Kategóriu B (3. – 4. roč ZŠ) reprezentovali tieto školy: ZŠ Konštantínova Stropkov, ZŠ Hrnčiarska Stropkov, ZŠ Mlynská Stropkov, ZŠ s MŠ Havaj, ZŠ s MŠ Lomné, ZŠ s MŠ Chotča, ZŠ Vislava, ZŠ s MŠ Kolbovce a farnosť Vyšná Olšava. Na 3. mieste v tejto kategórií sa umiestnila ZŠ s MŠ Chotča, 2. miesto získala ZŠ s MŠ Havaj a 1. miesto obsadila ZŠ Konštantínova zo Stropkova. V I. kategórií (5. – 9. roč.) biblickej olympiády sa predstavili: ZŠ s MŠ Havaj, ZŠ s MŠ Bukovce, ZŠ s MŠ Lomné, ZŠ Hrnčiarska Stropkov, ZŠ Konštantínova Stropkov, ZŠ Mlynská Stropkov a ZŠ s MŠ Kolbovce. Ani tu nechýbalo 3. miesto, ktoré obsadila ZŠ s MŠ Lomné, na 2. mieste sa umiestnila ZŠ s MŠ Bukovce a krásne 1. miesto si odniesla ZŠ s MŠ Havaj. Biblickú olympiádu v II. kategórií (1. a 2. roč. SŠ) reprezentovala ZSŠ Stropkov, Gymnázium Stropkov a SOU poľnohospodárske Stropkov. Na 3. mieste uspelo SOU poľnohospodárske zo Stropkova, 2. miesto získala ZSŠ Hviezdoslavova Stropkov a 1. miesto jednoznačne patrilo študentom gymnázia Stropkov. Všetci výhercovia boli ocenení vecnými cenami a diplomami. Nechýbal ani malý darček pre ostatných zúčastnených. Súťaž bola ukončená modlitbou a chutným obedom. Všetkým žiakom a organizátorom patrí poďakovanie a želanie veľa chuti do hlbšieho spoznávania Sv. písma.
Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 36