BS a BO v protopresbyteriáte Hanušovce nad Topľou

1 júl
23. 03. 2015 – DKÚ PA – Dňa 12. marca 2015 sa uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej olympiády a Biblickej súťaže protopresbyterátu Hanušovce nad Topľou. Tieto súťaže prebiehali na Základnej škole v Rudlove a zúčastnilo sa jej 10 družstiev z rôznych škôl a farností z nášho protopresbyterátu. Po úvodnom privítaní a modlitbe sa všetci súťažiaci rozišli do pripravených tried, kde každý predviedol svoje poznatky zo Svätého Písma.
Vyhodnotenie:
Biblická súťaž, kategória B. (3. – 4. ročník)
1. miesto: ZŠ Matiaška: Tamara Vachaľová, Lucia Hrušková, Lukáš Leško
2. miesto: Farnosť Hanušovce nad Topľou: Šimon Kačmár, Erik Kovalčik, Tobiáš Jacko
3. miesto: Farnosť Rudlov: Juraj Lukáč, Richard Bubnár, Gabriel Leško
Biblická olympiáda, kategória 1. (5. – 9. ročník)
1. miesto: ZŠ Vyšný Žipov: Daniela Petríková a Timea Pavlišková
2. miesto: ZŠ Soľ: Samuel Balog, Dominika Jackaninová, Patrícia Ťasková
3. miesto: ZŠ Bystré: Emma Demčáková, Laura Demčáková, Alexandra Šuťáková
Diplomy odovzdával o. Peter Olšavský, vedúci OKS Hanušovce nad Topľou a vecné ceny odovzdával o. Miroslav Iľko hanušovský protopresbyter.
Pri tejto príležitosti chcem poďakovať všetkým vedúcim jednotlivých družstiev za ich prácu s deťmi. Taktiež ďakujeme sponzorom občerstvenia pre deti pani Gordanovej a pánovi Leškovi z Rudlova. Súťaž bola zakončená spoločnou modlitbou a na záver spoločnou fotografiou.
Fotogaléria
Please follow and like us:
Počet videní: : 21