BS a BO v protopresbyteriáte Hanušovce nad Topľou

23 mar

Marek Saraka – Základná škola v Hanušovciach nad Topľou sa vo štvrtok 21. marca 2024 stala miestom konania Biblickej súťaže a Biblickej olympiády pre žiakov Hanušovského protopresbyteriátu. Po privítaní a úvodnej modlitbe súťažiaci predviedli svoje poznatky zo Svätého Písma.

Vyhodnotenie:

Biblická súťaž, kategória B:

  1. ZŠ Hanušovce nad Topľou: Daniela Baranová, Sabína Lešková, Anna Demčáková
  2. ZŠ Matiaška: Jozef Holoďák, Janina Holoďáková, Ninka Dudová
  3. Farnosť Rudlov: Terézia Dvorská, Jozef Leško, Sofia Minčíková

Biblická olympiáda, 1. kategória:

  1. ZŠ Hanušovce nad Topľou: Terézia Anna Semanová, Martin Turbák, Noémi Digoňová
  2. ZŠ Bystré: Kamil Cyril Ihnat, Jozef Virba, Samuel Danko

Diplomy a vecné ceny odovzdával o. Marek Saraka, vedúci OKS Hanušovce nad Topľou. Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme a veríme, že príprava na túto súťaž a olympiádu všetkým pomôže lepšie spoznať Nebeského Otca.

Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 16