BS a BO v protopresbyteriáte Hanušovce nad Topľou

27 mar

dscn297127. 03. 2018 – Marek Saraka – Základná škola v Rudlove sa vo štvrtok 22. marca 2018 stala miestom konania Biblickej súťaže a Biblickej olympiády pre žiakov Hanušovského protopresbyteriátu. Po privítaní a úvodnej modlitbe sa súťažiaci rozdelili do tried, kde každý predviedol svoje poznatky zo Svätého Písma.

Vyhodnotenie:
Biblická súťaž, kategória A:

  1. ZŠ Hanušovce nad Topľou: Noemi Digoňová, Terézia Semanová, Peter Demčák
  2. ZŠ Bystré: Alexandre Feniková Hladová, Jozef Virba, Kamil Ihnát

Biblická súťaž, kategória B:

  1. ZŠ Bystré: Simona Mitáčová, Mária Virbová, Ema Lenďáková
  2. ZŠ Hanušovce nad Topľou: Sabina Sabová, Samuel Dančo, Lukáš Bakajsa
  3. Farnosť Rudlov: Konštantín Dvorský, Tomáš Gordan, Antónia Goroľová
  4. ZŠ Matiaška: Patrícia Durkošová, Ivana Novická, Alex Holoďak

Biblická olympiáda, 1. kategória:

  1. ZŠ Hanušovce nad Topľou: Pavol Seman, Martin Sabo, Adriana Pašterňáková
  2. ZŠ Bystré: Vanesa Vašková, Laura Demčáková, Tobiáš Jacko

Diplomy a vecné ceny odovzdávali o. Marek Saraka, vedúci OKS Hanušovce nad Topľou a o. Pavol Seman, hanušovský protopresbyter. Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme a veríme, že príprava na túto súťaž a olympiádu všetkým pomôže lepšie spoznať Nebeského Otca.

Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 63