13 júl

BS a BO v protopresbyteriáte Hrabské

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page

14. 03. 2011 – DKÚ PA – Dňa 10.marca 2011 sa v ZŠ Kružlov po prvý krát uskutočnila Biblická súťaž a Biblická olympiáda súťažiacich z nového protopresbyteritu Hrabské. Žiaci, ako aj kňazi a katechéti boli nabití dobrou náladou a po úvodnej modlitbe sa mohlo súťažiť. Súťažilo sa v troch kategóriách: V kategórii A (žiaci 1 a 2 ročníka ZŠ ) súťažili dve družstvá. V druhej  B kategórii ( žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ ) súťažili štyri družstvá. A dve družstvá súťažili v kategórii Biblická olympiáda 5. a 9. ročník. Všetci žiaci ukázali vedomosti z  Prvej knihy Samuelovej , tiež zo Starého zákona a Evanjelia podľa Lukáša.  Nakoľko všetci preukázali znalosť v daných knihách aj výsledky boli tesné.

Biblická súťaž 1. Kategória 1-2 ročník ZŠ
1.miesto – ZŠ –Nižný Tvarožec
2. miesto – ZŠ- Malcov
Biblická súťaž 2. Kategória 3-4 ročník ZŠ
1.  miesto – ZŠ –Nižný Tvarožec
2.   miesto – ZŠ- Gerlachov
3.   miesto – ZŠ- Malcov
4.   miesto- ZŠ- Kružlov
Biblická olympiáda 1. Kategória 5-9 ročník ZŠ
1.    m iesto : ZŠ – Gaboltov
2.    miesto – ZŠ – Kružlov

Všetci boli ocenení zaujímavými cenami, tí najlepší postúpili na eparchiálne kolo do Prešova ale víťazmi boli aj tak všetci, nakoľko prejavili túžbu po Bohu aj takouto formou. Veľká vďaka patrí  Bohu a všetkým, ktorí sa o túto súťaž  pričinili!
Fotogaléria