BS a BO v protopresbyteriáte Humenné

1 júl
24. 03. 2015 – DKÚ PA – Dňa 12.03.2015 sa v priestoroch Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom uskutočnila biblická súťaž a biblická olympiáda. O zaujímavé ceny bojovalo v 28 družstvách 84 súťažiacich sprevádzaní svojimi kňazmi a katechétami. Tohto roku sa do súťaže zapojilo 18 škôl a 1 družstvo súťažilo za svoju farnosť. V nabitej konkurencii napokon zvíťazili:
V biblickej súťaži v A. kategórii (1. – 2. ročník ZŠ):
1. miesto – CSŠ Duchnovičova (Petra Vasiľková, Daniel Surničin, Martin Kuľha);
2. miesto – ZŠ J. Švermu (Sebastián Karas, Radoslav Pančišin, Alžbeta Fedurcová);
3. miesto – ZŠ Kudlovská (Daniel Pavelica, Karolína Rút Kožišková, Martin Janošov).
V B. kategórii (3. – 4. ročník ZŠ):
1. miesto – CSŠ Duchnovičova (Laura Mária Zlacká, Matej Chalachan, Kristína Surničinová);
2. miesto – ZŠ Dargovských hrdinov (Zaira Gajdošová, Viktória Murmaková, Adam Pančak);
3. miesto – ZŠ SNP 1 (Stanislav Horvát, Samuel Firko, Sára Frandoferová).
V biblickej olympiáde v 1. kategórii (5. – 9. ročník ZŠ):
1. miesto – CSŠ Duchnovičova (Veronika Chalachanová, Rút Šambronská, Filip Zlacký);
2. miesto – ZŠ Košarovce ((Matej Malcovský, Alexandra Čakurdová, Adrián Andrejco);
3. miesto – ZŠ Pugačevova (Natália Stanková, Diana Dančíková, Miriama Sijková).
V 2. kategórii (Stredné školy):
1. miesto – Gym. sv. J. Zlatoústeho (Benjamín Šambronský, Chiara Frandoferová, Jakub Onduško);
2. miesto – Hotelová akadémia (Juliána Husnajová, Kristína Myciová, Alexandra Hudáková);
3. miesto – Obchodná akadémia (Nina Babjaková, Viktória Fedáková, Gabriela Kolinčáková).
Všetkým srdečne blahoželáme, postupujúcim želáme ďalšie úspechy a tešíme sa na ďalší ročník!
Fotogaléria
Please follow and like us:
Počet videní: : 39