BS a BO v protopresbyteriáte Poprad

13 júl

21. 03. 2011 – DKÚ PA – Dňa 15.3.2011 sa uskutočnila Biblická olympiáda 1.kategórie 5.-9.ročníka ZŠ v protopresbyteráte Poprad zo začiatkom o 9.00 hod. Biblická olympiáda sa konala v ZŠ Nižné Repaše a zúčastnili sa na nej tri družstvá z nášho protoprebyterátu: družstvo ZŠ Ľubica, ZŠ a MŠ Poprad a ZŠ Nižné Repaše.

Na úvod privítal všetkých zúčastnených miestny farár o.Marián Sterančák, riaditeľ ZŠ Nižné Repaše Mgr. Peter Demo a následne Mgr. Mária Molnárová – katechétka vyučujúca na ZŠ Nižné Repaše, ktorá vysvetlila organizačné pokyny. Predsedom poroty bol PaedDr. Peter Cap riaditeľ DKÚ Prešovského arcibiskupstva a prísediaci porotcovia boli: Mgr. Marek Kaľata, správca farnosti Svit, Mgr. Mária Molnárová, PaedDr. Anna Fedorová a Mgr. Marián Sterančák. Počas tejto olympiády družstvá preukazovali svoje veľké znalosti Božieho slova a po úpornom zápolení a s tesným náskokom zvíťazilo družstvo ZŠ Nižné Repaše v zložení: Bernadeta Sterančáková, Mária Sterančáková a Jozefína Sterančáková. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ a MŠ Poprad v zložení: Šimon Šifra, Miriam Novotná a Veronika Ondrušová. Tretie miesto obsadilo družstvo ZŠ Ľubica v zložení: Šimon Fedor, Kristián Dučák a Adam Brejčák.

Poďakovanie patrí riaditeľovi školy ZŠ Nižné Repaše Mgr. Petrovi Demovi za poskytnutie priestorov školy, ďalej predsedovi poroty PaedDr. Petrovi Capovi riaditeľovi DKÚ Prešovského arcibiskupstva, Mgr. Márii Molnárovej za prípravu víťazného družstva a zároveň aj Mgr. Marekovi Kaľatovi a PaedDr. Anne Fedorovej za prípravu svojich družstviev na túto Biblickú olympiádu. V neposlednom rade patrí poďakovanie aj všetkým súťažiacim žiakom. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na archieparchiálnom kole 12.4.2011 v Prešove.
Fotogaléria

Počet videní: : 31