BS a BO v protopresbyteriáte Poprad

1 júl
24. 03. 2015 – DKÚ PA – Dňa 12.3.2015 sa uskutočnila Biblická súťaž v A. kategórii, B. kategórii a Biblická olympiáda 1.kategórie 5.-9.ročníka ZŠ a 2.kategórie SŠ v protopresbyteráte Poprad so začiatkom o 9.30 hod. Biblická olympiáda sa konala v ZŠ Dostojevského v Poprade. V A. kategórii Biblickej súťaže sa zúčastnili dve družstvá, v B. kategórii Biblickej súťaže sa zúčastnili štyri družstvá a v Biblickej olympiáde 1.kategórii sedem družstiev a 2.kategórii jedno družstvo nášho protopresbyterátu.
Biblická súťaž A. kategória:
ZŠ s MŠ Dostojevského Poprad
ZŠ Jarná Poprad
Biblická súťaž B.kategória:
ZŠ Jarná Poprad
ZŠ a MŠ Tajovského Poprad
ZŠ s MŠ Dostojevského Poprad
Gr.kat.cirkev, farnosť sv.apoštolov Petra a Pavla Poprad
Biblická olympiáda 1.kategória:
ZŠ Nižné Repaše
ZŠ a MŠ Komenského Poprad
ZŠ Mierová Svit
ZŠ Jarná Poprad
ZŠ a MŠ Tajovského Poprad
ZŠ s MŠ Dostojevského Poprad
Spojená škola D.Tatarku Poprad
Biblická olympiáda 2.kategória:
Spojená škola D.Tatarku Poprad
Na začiatku sa všetci prítomní zišli v Gréckokatolíckom chráme sv.apoštolov Petra a Pavla v Poprade, kde protopresbyter o.Jaroslav Matoľák otvoril celú súťaž úvodným slovom a spoločnou modlitbou všetkých zúčastnených. Potom sa všetci presunuli do neďalekej Základnej školy Dostojevského kde sa už začala samotná súťaž.
Predsedom poroty Biblickej olympiády bol protopresbyter Popradského protopresbyterátu o.Jaroslav Matoľák a prísediaci porotca bol o. Miroslav Demjanovič, správca farnosti Osturňa. Predsedníčkou poroty Biblickej súťaže B. kategórie bola PaedDr. Mária Molnárová, katechétka a o.Marek Kaľata, správca farnosti Svit. Predsedom poroty Biblickej súťaže A. kategórie bol o.Miroslav Bartoš, farár farnosti Poprad a rehoľná sestra Jozefína (Mgr.Helena Maníková), katechétka.
Počas týchto súťaží a olympiády družstvá preukazovali svoje veľké znalosti Božieho slova. Konečné poradie družstiev bolo nasledovné:
Biblická súťaž A. kategória:
1. ZŠ s MŠ Dostojevského Poprad
v zložení: Zuzana Šimšajová, Barbora Galajdová, Martin Stanko
2. ZŠ Jarná Poprad
v zložení: Gabriela Šidlovská, Katarína Vlasatá
Biblická súťaž B.kategória:
1. ZŠ Jarná Poprad
v zložení: Lukáš Šidlovský, Tomáš Habáň, Janka Žačková
2. ZŠ s MŠ Dostojevského Poprad
v zložení: Tadeáš Matoľák, Timea Neuvirthová, Michal Štefaňák
3. Gr.kat.cirkev, farnosť sv.apoštolov Petra a Pavla Poprad
v zložení: Sofia Mornárová, Anna Zagorová, Alexandra Hromjaková
Biblická olympiáda 1.kategória:
1. ZŠ a MŠ Komenského Poprad
v zložení: Ľubomíra Ondrušová, Vanesa Olekšáková, Kristína Leichenbergová
2. Spojená škola D.Tatarku Poprad
v zložení: Katarína Bartošová, Alexandra Matoľáková, Tatiana Goczeová
3. ZŠ a MŠ Nižné Repaše
v zložení: Jozefína Sterančáková, Adrian Kašper, Marek Štiber
Biblická olympiáda 2.kategória:
1. Spojená škola D.Tatarku Poprad
v zložení: Richard Štefaňák, Gabriel Ráchela, Jakub Kubíček
Celkové poďakovanie patrí protoprebyterovi o.Jaroslavovi Matoľákovi, o. Miroslavovi Bartošovi, PaedDr. Márii Molnárovej, o. Marekovi Kaľatovi a rehoľnej sestre Jozefíne za prípravu svojich družstiev na Biblickú olympiádu a Biblickú súťaž. Taktiež patrí vďaka o. Miroslavovi Demjanovičovi za jeho osobný prínos ako porotcu v tejto olympiáde. V neposlednom rade patrí poďakovanie aj všetkým súťažiacim žiakom. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na archieparchiálnom kole Biblickej olympiády 16.4.2015 a Biblickej súťaže 15.4.2015 v Prešove.
Fotogaléria
Please follow and like us:
Počet videní: : 54