BS a BO v protopresbyteriáte Prešov

17 júl

06. 04. 2011 – DKÚ PA – Dňa 29.3.2011 sa na našom prešovskom Gymnáziu bl. Petra Pavla Gojdiča uskutočnil ďalší ročník Biblickej olympiády a Biblickej súťaže prešovského protopresbyterátu. 18 víťazných družstiev školských a farských kôl sa snažilo získať čo najlepšie umiestnenie v súťaži, pravda, aj keď všetci boli dobrí, víťazmi mohli byť iba tí najlepší.

Súťažilo sa v štyroch vekových kategóriách počnúc, tými najmenšími prvákmi a končiac stredoškolákmi, v znalosti vybraných častí sv. Písma.

V kategórii A (1. a 2. ročník) Biblickej súťaže boli žiačky ZŠ Tarasa Ševčenka z Prešova. V kategórii B (3. a 4. ročník) sa na prvom mieste umiestnilo družstvo z farnosti Fulianka. Druhé miesto obsadilo družstvo z farnosti Prešov – Sídlisko III. a tretie miesto družstvo zo ZŠ Sedlice.

V 1. kategórii (5.-9.ročník) Biblickej Olympiády sa víťazmi stali žiaci zo ZŠ Mirka Nešpora z Prešova. Druhí boli súťažiaci z Gymnázia sv. Mikuláša z Prešova a tretí zo ZŠ Májové námestie, Prešov.

V 2. kategórii (stredné školy) sa na prvom mieste umiestnili študenti z Gymnázia bl. P.P. Gojdiča z Prešova. Druhé miesto obsadili stredoškoláci z Gymnázia Tarasa Ševčenka z Prešova a tretí boli súťažiaci z SCZŠ sv. Bazila Veľkého z Prešova.

Všetkým víťazom, srdečne blahoželám k dosiahnutému úspechu a želám veľa síl v reprezentácii nášho ptotopresbyterátu na diecéznom kole, do ktorého postupujú. Ďakujem aj všetkým zúčastneným žiakom, ich učiteľom a dúfam, že o rok sa budeme môcť znovu stretnúť ešte vo väčšom počte a prezentovať tak svoju vieru a znalosť sv. Písma.

Na záver chcem úprimne poďakovať pani riaditeľke Ing. Helene Čitbajovej, za poskytnutie priestorov a pomoc pri zabezpečovaní súťaže, kňazom a katechétom za pomoc v komisiách i všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri tejto súťaži.

Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 24