BS a BO v protopresbyteriáte Sabinov

13 júl

21. 03. 2011 – DKÚ PA – Dňa 16.3.2011 o 9:00 sa v ľutinskej Bazilike konala biblická súťaž a biblická olympiáda protopresbyterátu Sabinov. Na úvod bolo privítanie všetkých a spoločná modlitba ku Svätému Duchu, ktorú predniesol o. Ján Čekan. Následne sa po usadení všetci horlivo pustili do práce. Celkovo bolo prítomných 6 družstiev.

So svojimi družstvami prišli aj Mgr. Peter Olejár z Drienice, o. Mgr. Peter Demjanovič zo Sabinova, o. Mgr. Richard Harvilko z Milpoša a s. Petronela Adriana Katreňak z Ľutiny.

Na priebeh celého stretnutia dohliadal o. Mgr. Peter Cap, riaditeľ DKS z Prešova a pomáhal aj domáci kňaz o. Mgr. Jozef Novický.

V A – kategórii biblickej súťaže bolo prítomné len jedno družstvo zo Základnej školy Milpoš, ktoré automaticky vo svojej kategórii získalo prvé miesto, no ich vedomosti bolo dôkladne preskúšané. V B – kategórii súťažili tri družstvá zo základných škôl Milpoš, Ľutina a Drienica. Po všetkých štyroch kolách a finálnych okruhoch sa na prvom mieste umiestnili žiaci z Ľutiny, na druhom mieste žiaci z Milpoša a na treťom žiaci z Drienice. V prvej kategórii biblickej olympiády boli prítomné dve družstvá a to Ľutina a Sabinov. Súperenie týchto dvoch družstiev bolo naozaj tesné, no napokon zvíťazilo družstvo Sabinov.

Na záver o. Ján Čekan skonštatoval, že najdôležitejšie je to, čo navonok nevidno a to čas strávený s Božím Slovom a že Božia odmena je oveľa väčšia, než by sa ktokoľvek mohol nazdávať. Po spoločnej modlitbe a krátkom občerstvení sa všetci odobrali domov.
Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 26