BS a BO v protopresbyteriáte Snina

17 júl

05. 04. 2011 – DKÚ PA – V Snine sa 28.3.2011 po roku zišli družstvá reprezentujúce farnosti a školy, nachádzajúce sa na území protopresbyterátu Snina, aby si porovnali svoje vedomosti a šikovnosť v oblasti Božieho slova – Svätého písma.

 Účastníkov súťaže pod svoju strechu opäť prijalo Cirkevné centrum voľného času v Snine, za čo patrí poďakovanie jeho pracovníkom pod vedením pani riaditeľky Mgr. Ivety Haburajovej.

V úvode privítali a povzbudili všetkých učastíkov súťaže, vedúci oblastného katechetického strediska sninského protopresbyterátu o. Juraj Voroňák a sninský protopresbyter o. Maroš Prejsa.

 Po modlitbe poklony svätému krížu “Krestu Tvojemu poklaňajemsja Vladyko…” sa jednotlivé súťažné družstvá rozišli do miestnosti podľa svojich kategórií, aby sa pustili do riešenia neľahkých úloh, ktoré preverili nielen ich teoretické vedomosti, ale aj schopnosti porozumieť a pochopiť posolstvo, ktoré je vo Svätom Písme obsiahnuté.

Po skončení súťaže pred vyhlásením výsledkov sa súťažiaci i sprevádzajúci kňazi, sestričky a katechétky posilnili pripraveným občerstvením. Taktiež si mohli zahrať stolové hry. Mnohí tiež využili príležitosť k zoznámeniam a rozhovorom.

 Ani jeden zo žiakov neprehral. Všetci boli ocenení zaujímavými cenami, okrem ktorých si domov odniesli aj veľkú radosť a Ježišov pokoj vo svojom srdci.

V tomto ročníku  prítomné súťažné družstvá získali v jednotlivých kategóriách tieto  umiestnenia:

 A. kategória, 1. – 2. ročník ZŠ:

1. miesto: Farnosť Stakčín, v zložení: Mária VOROŇÁKOVÁ, Patrik ČERVEŇÁK, Viktória BADIDOVÁ pod vedením Mgr. Aleny VOROŇÁKOVEJ,
2. miesto: ZŠ Ulič, v zložení: Iveta JURCOVÁ, Alexandra KARBUNIKOVÁ, Mária ČOKINOVÁ pod vedením o. Petra KIJOVSKÉHO
3. miesto: ZŠ Komenského Snina, v zložení: Anna GALANDOVÁ, Dáša ILIŠKOVÁ, Veronika STANKOVÁ pod vedením o. Daniela ŠARIŠSKÉHO,
4. miesto: Farnosť Kolonica, v zložení: Sofia PIDANIČOVÁ, Pavol SABAČ, Bibiána KIROVÁ pod vedením o. Marcela IĽKA.

 B. kategória, 3. – 4. ročník ZŠ:

1. miesto: ZŠ Stakčínska Roztoka, v zložení: Tobiáš PETRIŠ, Kristína TURBÁKOVÁ, Ľubo TURBÁK pod vedením o. Juraja VOROŇÁKA,
2. miesto: ZŠ Študentská Snina, v zložení: Karol LEGENZA, Bianka ČOPAKOVÁ, Diana HASINOVÁ pod vedením, sr. Augustíny Slávky RUSNÁČKOVEJ,
3. miesto: ZŠ Ulič, v zložení: Miroslav GAĽO, Alex MAKAROVIČ, Dávid SAVARIJ pod vedením o. Petra KIJOVSKÉHO,
4. miesto: ZŠ Komenského Snina , v zložení: Diana HRICOVÁ, Gabika KOROĽOVÁ, Martin ŽIGA pod vedením o. Daniela ŠARIŠSKÉHO,
5. miesto: Farnosť Kolonica, v zložení: Marián KOC, Marián ROHUN, Klaudia DUTKOVÁ pod vedením o. Marcela IĽKA.

 1. kategória, 5. – 9. ročník ZŠ:

1. miesto: ZŠ Ulič, v zložení: Alexandra PEĽOVÁ, Karina MARČAKOVÁ, Maroš BOBENIČ pod vedením o. Petra KIJOVSKÉHO,
2. miesto: ZŠ Stakčín, v zložení: Mária PLEVKOVÁ, Denisa RUDŽIKOVÁ, Klaudia MATIKOVÁ pod vedením Mgr. Aleny VOROŇÁKOVEJ,
3. miesto: ZŠ Komenského Snina, v zložení: Jaroslava BOBENIČOVÁ, Karin ŠTEŇOVÁ, Benita VAĽKOVÁ pod vedením o. Daniela ŠARIŠSKÉHO,
4. miesto: ZŠ Hviezdoslavova Snina, v zložení: Marián CHOMA, Veronika KOVKOVÁ, Diana ŠEBAKOVÁ pod vedením Mgr. Sylvie PREJSOVEJ,
5. miesto: ZŠ Budovateľská Snina, v zložení: Sylvia PREJSOVÁ, Katarína MIKOVÁ, Samuel LEŇO pod vedením sr. Augustíny Slávky RUSNÁČKOVEJ,
6. miesto: Osemročné gymnázium, Snina, v zložení: Slavomíra HUNČÁROVÁ, Nikola VAJDOVÁ, Kristína KAPKOVÁ pod vedením Mgr. Sylvie PREJSOVEJ.

 2. kategória, SŠ:

1. miesto: GYMNÁZIUM, SNINA, v zložení: Lenka BENIANOVÁ, Adriána HUŇAROVÁ, Annamária GNIPOVÁ pod vedením Mgr. Sylvie PREJSOVEJ
Fotogaléria

Počet videní: : 37