BS a BO v protopresbyteriáte Snina

1 júl
25. 03. 2015 – DKÚ PA – Spoločnou modlitbou v kostole Povýšenia sv. kríža v Snine začali malí i väčší biblisti, spolu so svojimi duchovnými otcami a katechétkami, svoju biblickú súťaž a biblickú olympiádu. Po tejto spoločnej modlitbe, ktorú viedol o. protopresbyter Maroš Prejsa, sa všetci presunuli do neďalekého cirkevného centra voľného času. Tam pokračovalo súperenie v jednotlivých kategóriach, ktoré organizačne mal na starosti o. Juraj Voroňák, vedúci Oblastného katechetického strediska v Snine. Do súťaže a olympiády sa zapojilo spolu 45 detí. Počas prestávky a po skončení súťaženia si deti mohli zahrať stolný tenis, zaspievať ukazovačky, či navzájom sa porozprávať. Pri vyhodnotení súťaže boli ocenení nielen tí najlepší, ale každý účastník si odniesol domov obraz jedného zastavenia krížovej cesty a viacero sladkých drobností. Stretnutie sa skončilo spoločnou modlitbou a predsavzatím, že sa o rok znovu stretneme. Avšak tomuto stretnutiu musí opäť predchádzať čítanie Božieho slova, ktoré má v živote každého z nás priniesť bohatú úrodu.
VÝSLEDKY:BIBLICKÁ SÚŤAŽ
Kategória A (1. a 2. ročník ZŠ):
1. miesto: ZŠ STAKČÍN /Tereza VOHAROVÁ, Dominik JELINEK, Natália TIMKOVÁ/
2. miesto: ZŠ ULIČ /Filip REPKO, Emma KASIČOVÁ, Roman ČURHA/
3. miesto: ZŠ KOMENSKÉHO SNINA /Branislav BOBRIK, Ema RUŠČANSKÁ, Natália KORDANIČOVÁ/
Kategória B (3. a 4. ročník ZŠ):
1. miesto: FARNOSŤ STAKČÍN /Juliana FEDINOVÁ, Jana ŠPITALIKOVÁ, Martin HUŇARA/
2. miesto: ZŠ KOLONICA /Sebastián GERGELČÍK, Branislav LOJKA, Patrícia ROHUNOVÁ/
3. miesto: ZŠ ULIČ /Dajana KORKOBCOVÁ, Zuzana LANGEROVÁ, Karina DICKÁ/BIBLICKÁ OLYMPIÁDA
I. Kategória (5.- 9. ročník ZŠ):
1. miesto: ZŠ STAKČÍN /Mária VOROŇÁKOVÁ, Viktória BADIDOVÁ, Patrik ČERVEŇAK/
2. miesto: ZŠ KOMENSKÉHO SNINA /Gabriela KOROĽOVÁ, Karin ŠTEŇOVÁ, Martin ŽIGA/
3. miesto: ZŠ ŠTEDENTSKÁ SNINA /Natália KRAJČÍKOVÁ, Bianca ČOPÁKOVÁ, Ivana ŠARUDYOVÁ/
II. Kategória (SŠ):
1.miesto: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Snina /Miriam PINDROCHOVÁ, Veronika SCHLENCOVÁ, Anna Mária ROSIČOVÁ/
Fotogaléria
Please follow and like us:
Počet videní: : 32