BS a BO v protopresbyteriáte Stará Ľubovňa

1 júl
26. 03. 2015 – DKÚ PA – Dňa 12.03.2015 sa uskutočnilo protopresbyteriátne kolo biblickej olympiády a biblickej súťaže Staroľubovianskeho protopresbyteriátu. Tieto súťaže prebiehali v malebnom kraji Pieninského národného parku , na ZŠ s MŠ Veľký Lipník. Súťaží sa zúčastnilo 10 družstiev z rôznych škôl a farností nášho protopresbyteriátu. Súťaž bola otvorená modlitbou, ktorú viedol Mgr. Ľuboslav Pulščák vedúci OKS. Privítaním vyučujúcého náboženskú výchovu na miestnej škole Mgr. Miroslavom Čerňanským, ktorý poprial všetkým súťažiacim hojnosť darov a múdrosti Svätého Ducha. Po privítaní sme sa rozdelili do súťažných kategórií a rozišli sme sa do tried. Samotná súťaž trvala dve hodiny . Počas tohto času deti predviedli to najlepšie čo v nich je, z poznania Svätého písma.
Tieto vedomosti sa premietli do týchto výsledkov:
V kategórii A ( 1.a 2. ročník ZŠ) zvíťazilo družstvo ZŠ s MŠ Jakubany v zložení: Margaréta Majkutová, Šimon Vasiľ, Laura Mačugová.
V kategórii B ( 3.-4. ročník ZŠ ) zvíťazilo družstvo ZŠ s MŠ Jakubany v zložení: Martin Krivoňák, Sebastian Mrug, Nadežda Poľanská. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo družstvo ZŠ Komenského Stará Ľubovňa v zložení: Monika Tomusová, Sofia Filičková, Juraj Kuzmiak.
Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo z farnosti Jarabina v zložení: Jana Gallyová, Peter Derevjanik, Natália Pristašová.
V kategórii 1 ( 5.- 9. ročník ZŠ ) zvíťazilo družstvo ZŠ Kamienka v zložení : Katarína Ladižinská, Juraj Paluba, Terézia Kyšeľová. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ s MŠ Jakubany v zložení: Dávid Vaľko, Veronika Krivoňáková, Miroslava Marhevková. Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ s MŠ Veľký Lipník v zložení: Tomáš Rybár, Viktória Fillerová, Adriana Bočkajová.
V kategórii 2 ( stredné a odborné školy ) zvíťazilo družstvo Gymnázia Sv. Mikuláša Stará Ľubovňa v zložení : Mária Hlinková, Simona Pivovarová, Slavomíra Sedlačková
Samotná súťaž bola ukončená odovzdaním diplomov a vecných cien.
Diplomy a vecné ceny odovzdával Mgr. Rastislav Janičko protopresbyter a Mgr. Ľuboslav Pulščák vedúci OKS .
Pri tejto príležitosti chcem poďakovať všetkým vedúcim jednotlivých družstiev za ich vzornú prácu s deťmi, že si našli čas na stretnutia s nimi . Taktiež sa chcem veľmi pekne poďakovať darcom a sponzorom, ktorí venovali ceny pre víťazov a aj ostatným zúčastneným.
Súťaž bola zakončená spoločnou modlitbou a záverečným požehnaním.
Fotogaléria
Please follow and like us:
Počet videní: : 27