BS a BO v protopresbyteriáte Stará Ľubovňa

26 mar

dscf236926. 03. 2018 – Ľuboslav Pulščák – Dňa22.03.2017 sa uskutočnilo protopresbyteriátne kolo biblickej olympiády a biblickej súťaže Staroľubovianskeho protopresbyteriátu. Tieto súťaže prebiehali  v priestoroch ZŠ s MŠ Veľký Lipník. Súťaží sa zúčastnilo 15 družstiev z rôznych škôl a farností nášho protopresbyteriátu. Súťaž bola otvorená privítaním súťažiacich Mgr. Ľuboslavom Pulščákom  a  modlitbou, ktorú viedol Mgr. Rastislav Janičko protopresbyter . Vedomosti detí  sa premietli do týchto výsledkov:

V kategórii A ( 1.a 2. ročník ZŠ) zvíťazilo  družstvo ZŠ s MŠ Jakubany v zložení: Miriam Vaľková, Adam Dufala, Viera Dudová. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo Farnosti Litmanová v zložení: Dávid Pach, Nikola Pa chová, Laura Sikorjaková.  Na treťom miesta sa umiestnilo družstvo ZŠ s MŠ Veľký Lipník v zložení : Lukáš Lainda, Ema Pješčáková, Laura Gluchmanová.

V kategórii B ( 3.-4. ročník ZŠ  ) zvíťazilo   družstvo ZŠ s MŠ Jakubany v zložení: Radoslava Mačugová, Marek Mariančík, Štefánia Rybovičová. Na druhom   mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ Komenského Stará Ľubovňa v zložení: Katarína Filičková, Marko Bernát, Franko Bernát. Na treťom  mieste sa umiestnilo družstvo Farnosti Litmanová v zložení: Samuel Belanec, Liliana Vanická, Marko Rybovič.

V kategórii 1 ( 5.- 9. ročník ZŠ ) zvíťazilo družstvo ZŠ Za vodou Strará Ľubovňa v zložení: Monika Tomusová, Ján Palgút, Marek Matfiak.  Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo

ZŠ s MŠ Jakubany v zložení: Bystrík Hrebík, Alžbeta Vaľková, Laura Mačugová.  Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ s MŠ Kamienka v zložení: Olívia Lichvárová, Ema Frӧhlichová, Kristína Bučková.

V kategórii 2 ( stredné a odborné školy ) zvíťazilo družstvo Gymnázia Sv. Mikuláša Stará  Ľubovňa v zložení : Martin Leško, Dávid Vaľko, Katarína  Ladižinská.

Samotná súťaž bola ukončená odovzdaním diplomov a vecných cien.

Diplomy a vecné ceny odovzdával Mgr. Rastislav Janičko protopresbyter a Mgr. Ľuboslav Pulščák vedúci OKS .

Pri tejto príležitosti chcem poďakovať všetkým vedúcim jednotlivých družstiev za ich vzornú prácu s deťmi, že si našli čas na stretnutia s nimi . Taktiež sa chcem poďakovať vedeniu  školy za poskytnutie priestorov a darcom, ktorí venovali ceny pre víťazov.

Súťaž bola zakončená spoločnou modlitbou a záverečným požehnaním.

Fotogaléria

Počet videní: : 23