BS a BO v protopresbyteriáte Stropkov

13 júl

24. 03. 2011 – DKÚ PA – Dňa 22. marca sa v Kláštore otcov redemptoristov v Stropkove konala Biblická súťaž a Biblická olympiáda stropkovského protopresbyteriátu. Svoje vedomosti z Božieho slova prišlo dokázať spolu dvadsať 3-členných družstiev, ktoré mali za úlohu dopredu si naštudovať Prvú knihu Samuelovu a Evanjelium podľa Lukáša. Na úvod stretnutia svojím príhovorom povzbudili malých a veľkých ,,biblistov“ stropkovský protopresbyter o. Štefan Vansáč a o. Mikuláš Tressa, predstavený Kláštora redemptoristov v Stropkove. Po spoločnej modlitbe o pomoc a múdrosť Svätého Ducha sa jednotlivé súťažné družstvá rozišli na svoje miesta podľa jednotlivých kategórií a s veľkým zápalom sa pustili do riešenia neľahkých úloh, ktoré preverili nielen ich teoretické vedomosti z Božieho slova, ale aj ich schopnosť porozumieť a pochopiť posolstvu, ktoré je vo Svätom Písme obsiahnuté. Nakoľko všetci preukázali svoje vedomosti z Božieho slova aj výsledky boli tesné.

Biblická súťaž 1. Kategória 1-2 ročník ZŠ

1. miesto: ZŠ Konštantínova, Stropkov

2. miesto: ZŠ Mlynská, Stropkov

3. miesto: ZŠ Vyšná Olšava

Biblická súťaž 2. Kategória 3-4 ročník ZŠ

1. miesto: ZŠ Konštantínova, Stropkov

2. miesto: ZŠ a MŠ Havaj

3. miesto: Farnosť Lomné

Biblická olympiáda 1. Kategória 5-9 ročník ZŠ

1. miesto: ZŠ a MŠ Kolbovce (farnosť Brusnica)

2. miesto: ZŠ a MŠ Bukovce

3. miesto: ZŠ a MŠ Lomné

Biblická olympiáda 2. Kategória Stredné školy a gymnáziá

1. miesto: Gymnázium Stropkov, Konštantínova

2. miesto: SOŠ elektrotechnická, Stropkov

Všetci boli ocenení zaujímavými cenami, tí najlepší postúpili na eparchiálne kolo do Prešova.  Veľká vďaka patrí  Bohu a všetkým, ktorí sa o túto súťaž  pričinili: kňazom a katechétom, ktorí obetovali svoj čas a trávili ho pri čítaní Božieho slova s deťmi a tiež všetkým deťom a mladým, ktorí aj takouto formou prejavili svoj hlad po Bohu a jeho Slove.
Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 39