BS a BO v protopresbyteriáte Stropkov

1 júl
26. 03. 2015 – DKÚ PA – Dňa 12. marca 2015 (štvrtok) sa v Kláštore otcov Redemptoristov v Stropkove od 9.00 hodiny uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády v školskom roku 2014/2015.
Otec protopresbyter Mgr. Štefan Vansáč privítal všetkých prítomných a súťaž otvoril úvodným slovom. Následne sa slova ujal vedúci OKS Stropkov Mgr. Martin Klimkovský, ktorý prítomných oboznámil s organizačnými pokynmi a rozmiestnením jednotlivých kategórií. Taktiež predstavil členov poroty.
Celkovo bolo prihlásených 19 družstiev. Samotnej súťaže sa zúčastnilo 16 družstiev. Tri družstvá zo ZŠ Konštantínova sa súťaže nezúčastnili.
Biblickej súťaže sa zúčastnilo 9 družstiev; v A kategórii 4 družstvá a v B kategórii 5 družstiev. Biblickej olympiády sa zúčastnilo 7 družstiev.
Na priebeh v jednotlivých kategóriách dohliadali určení porotcovia. V A kategórii BS to boli Mgr. Štefan Vansáč, Mgr. Jozef Vojtila CSsR, Mgr. Jozef Špes. V B kategórii BS boli porotcami PaedDr. Marcel Iľko, Mgr. Jozef Kišák CSsR, Mgr. Mikuláš Fejko. V 1. kategórii BO úlohu porotcov prijali: Mgr. Martin Horňák, Mgr. Matej Fečko, Mgr. Róbert Krolák. V 2. kategórii BO porotcami boli: Mgr. Marek Mikitka a Mgr. Ján Vasiľ.
Priebeh súťaže v jednotlivých kategóriách bol pokojný, korektný a dohliadal na nich vedúci OKS Stropkov Mgr. Martin Klimkovský. Nejednoznačná situácia nastala, keď v 2. kole 1. kategórie BO nebolo jasné, aký maximálny počet bodov môže družstvo získať. Po telefonickom rozhovore s riaditeľom DKÚ PaedDr. Petrom Capom sa nejednoznačnosť vysvetlila. Maximálny počet bodov podľa testu je 14 bodov; v skutočnosti bol obodovaný na 15,5 bodov.
Po absolvovaní všetkých súťažných kôl bolo vyhodnotenie súťaže.
Poradie v BS A KATEGÓRIA:
1. ZŠ Mlynská Stropkov; vedúci: Mgr. Pavol Šujeta
2. Farnosť Lomné; Mgr. Jozef Špes
3. ZŠ s MŠ Havaj; PaedDr. Marcel Iľko.
Poradie v BS B KATEGÓRIA:
1. ZŠ Chotča; Mgr. Mikuláš Fejko
2. ZŠ s MŠ Bukovce; Mgr. Ján Vasiľ
3. ZŠ s MŠ Havaj; PaedDr. Marcel Iľko.
Poradie v BO 1. kategória:
1. ZŠ s MŠ Kolbovce; Mgr. Martin Horňák
2. Gymnázium Konštantínova Stropkov; Mgr. Jozef Vojtila CSsR
3. ZŠ s MŠ Havaj; PaedDr. Marcel Iľko.
Poradie v BO 2. kategória:
1. Gymnázium Konštantínova Stropkov; Mgr. Jozef Vojtila CSsR.
Výhercovia na prvom, druhom i treťom mieste boli odmenení diplomami a vecnými cenami. Ostatní súťažiaci si odniesli cenu za účasť.
Na záver vedúci OKS Stropkov poďakoval prítomným kňazom, katechétovi a zúčastneným za účasť na protopresbyterskom kole BS a BO a taktiež vyjadril vďačnosť otcom redemptoristom za poskytnutie priestorov kláštora pre potreby súťaže.
Fotogaléria
Počet videní: : 20