BS a BO v protopresbyteriáte Svidník

17 júl

30. 03. 2011 – DKÚ PA – Modlitba vedená protopresbyterom o. Marekom Pulščákom v kaplnke CZŠ sv. Juraja vo Svidníku, bola dňa 24. marca 2010 odštartovaním Biblickej olympiády a biblickej súťaže v protopresbyteráte Svidník.

Po jej skončení sa tohto roku 75 žiakov, povzbudení Božím slovom a posilnení modlitbou, rozišlo do už vopred pripravených miestnosti, aby si porovnali vedomosti zo sv. písma a života Ježiša Krista. Ani jeden zo žiakov neprehral. Všetci si okrem hodnotných cien odniesli veľkú radosť a Ježišov pokoj vo svojom srdci.

Za tento požehnaný deň patrí vďaka predovšetkým Všemohúcemu Bohu, a všetkým kňazom, katechétom  za ich námahu a úsilie, ktoré spolu so svojimi žiakmi vynaložili.

V y h o d n o t e n i e :

B I B L I C K Á   S Ú Ť A Ž

 
Kategória A:
1. miesto Farnosť Šarišský Štiavnik
2. miesto ZŠ 8. mája Svidník
3. miesto ZŠ Komenského Svidník

 

Kategória B:
1. miesto ZŠ Komenského Svidník
2. miesto CZŠ sv. Juraja Svidník
3. miesto ZŠ 8. mája Svidník

 

B I B L I C K Á   O L Y M P I Á D A

 
I. Kategória:
1. miesto ZŠ Komenského Svidník
2. miesto ZŠ 8. mája Svidník
3. miesto CZŠ sv. Juraja Svidník
 
II. Kategória:
1. miesto Gymnázium Dukel. Hrdinov Svidník
2. miesto SPŠ Odevná Svidník
3. miesto SOŠ Svidník
Fotogaléria

Počet videní: : 19