BS a BO v protopresbyteriáte Svidník

1 júl
27. 03. 2015 – DKÚ PA – V tomto roku sa vo Svidníku konkrétne 12. marca 2015 o 8:30h na CZŠ sv. Juraja, uskutočnila BS a BO. Súťažiacich bolo 45 žiakov. Prišli s nimi ich kňazi, rehoľníčky a katechétky. Na súťažiach ja už to raz tak, že nemôže vyhrať každý. Takto nakoniec dopadlo poradie prvých troch družstiev v jednotlivých kategóriách:
A. kategória (1. a 2. ročník ZŠ)
1. CZŠ sv. Juraja, Svidník (Miroslava Sochovičová, Ema Jančišinová, Adriana Franková)
2. ZŠ Komenského, Svidník (Tamara Rodáková, Kristián Hrinko, Adam Kolár)
3. ZŠ Krajná Poľana (Andrea Čonková, Vanesa Vaňková, Petra Horvathová)
B. kategória (3. a 4. ročník ZŠ)
1. ZŠ Komenského, Svidník (Amalia Zribková, Natalia Čurpeková, Katarína Kliková)
2. ZŠ 8. Mája, Svidník (Kristína Klimová, Katarína Hriceková, Viktória Podana)
3. CZŠ sv. Juraja, Svidník (Zuzana Jalčaková, Jakub Jalčak, Samuel Hriž)
1. kategória (5. až 9. ročník ZŠ)
1. CZŠ sv. Juraja, Svidník (Benedikt Seman, Veronika Capková, Terézia Strončeková)
2. ZŠ Komenského, Svidník (Lenka Kuzmová, Andrea Adamečková, Timea Oreničová)
3. ZŠ 8. Mája, Svidník (Veronika Popová, Anna Mária Bilasová, Dominika Mikitková)
2. kategória (1. a 2. ročník SŠ)
1. Gymnázium Dukl. Hrdinov, Svidník (Dominika Škrabová, Eleonóra Mikitová, Timotej Pulščák)
2. SOŠ, Svidník (Zuzana Teľatniková, Sabina Komarnická, Nikola Peľaková)
Verím, že čítanie Božieho slova každého obohatilo a výhercom samozrejme srdečne blahoželám.
Fotogaléria
Počet videní: : 25