III. ročník katechetického seminára

24 jún

15. 4. 1999 – DKÚ PE – V dňoch 15. – 16. 4. 1999 sa na pôde Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty v Prešove uskutočnil III. ročník katechetického seminára pod heslom Katechéza ako špecifická forma ohlasovania evanjelia dospievajúcim. Na seminári s príspevkami … Read More »

Zasadnutie Slovenskej katechetickej komisie

24 jún

14. 4. 1999 – DKÚ PE – V dňoch 14. – 15. 4. 1999 sa v Prešove uskutočnilo zasadnutie Slovenskej katechetickej komiesie pri konferencii biskupov Slovenska, pod vedením jej tajomníka Ing. Eugena Valoviča. Zasadanie otvoril prešovský diecézny biskup Mons. Ján … Read More »