Podpora iniciatíve KBS o vyučovaní náboženstva

24 jún

4. 12. 2002 – DKÚ PE – Účastníci Medzinárodnej vedeckej konferencie Spoločenské komunikačné prostriedky v živote Katolíckej cirkvi, ktorá sa konala v dňoch 3. a 4. decembra 2002 na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, vyjadrili podporu iniciatíve Konferencie … Read More »