Pohovory so žiadateľmi o Kánonickú katechetickú misiu

24 jún

23. 8. 2007 – DKÚ PE – Dňa 22. augusta 2007 sa v priestoroch Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove uskutočnili pohovory so žiadateľmi o Kánonickú katechetickú misiu, potrebnú pre vyučovanie náboženskej výchovy a náboženstva na školách. O túto možnosť požiadalo 7 … Read More »

Biblická olympiáda 2006/2007 – celoslovenské kolo

24 jún

29. 5. 2007 – DKÚ PE – V dňoch 15. až 17. 5. 2007 sa v Herľanoch uskutočnilo celoslovenské kolo Biblickej olympiády (BO). Bol to jej šiesty ročník od zaregistrovania organizačného poriadku BO. Organizačne toto kolo zabezpečovalo Katolícke pedagogické a … Read More »

Duchovné cvičenia katechétov

24 jún

19. 4. 2007 – DKÚ PE – Každý laik v Cirkvi, osobitným spôsobom však katechéta, resp. učiteľ náboženstva, je povolaný šíriť radostnú zvesť Ježiša Krista, byť Jeho „ľúbeznou vôňou“, a to predovšetkým medzi žiakmi v škole, či vo farnosti. Aby … Read More »

Biblická súťaž a olympiáda v protopresbyteráte Snina

24 jún

12. 4. 2007 – DKÚ PE – Dňa 16. februára 2007 sa v priestoroch cirkevného centra voľného času na Študentskej ulici v Snine uskutočnila Biblická súťaž a Biblická olympiáda protopresbyterátu Snina. Výsledky Biblickej súťaže: Kategória A: V tejto kategórii boli … Read More »

Biblická olympiáda a súťaž vo Vranove nad Topľou

24 jún

2. 3. 2007 – DKÚ PE – Biblická olympiáda a Biblická súťaž vo vranovskom protopresbyteráte, ktorá sa uskutočnila 28. februára 2007 na Gymnáziu vo Vranove nad Topľou a ich príprava sa niesli v duchu slov Všeobecného katechetického direktória v čl. … Read More »

Biblická súťaž a Biblická olympiáda v Sabinove

24 jún

22. 2. 2007 – DKÚ PE – Dňa 15. februára 2007 sa v budove Združenej strednej školy v Sabinove uskutočnilo protopresbyterátne kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády. Súťaže sa zúčastnili žiaci z Ľutiny, Tichého Potoka, Červenej Vody, Lipan, Drienice a … Read More »

Odborno – metodický seminár v Prešove

24 jún

21. 2. 2007 – DKÚ PE – Dňa 20. 2. 2007 sa v Metodicko – pedagogickom centre v Prešove uskutočnil odborno – metodický seminár pre katechétov a kňazov. Lektor ThDr. Marcel Mojzeš, PhD. v ňom zaujímavým spôsobom predostrel hlbší pohľad … Read More »