24 jún

Duchovné cvičenia katechétov

19. 4. 2007 – DKÚ PE – Každý laik v Cirkvi, osobitným spôsobom však katechéta, resp. učiteľ náboženstva, je povolaný šíriť radostnú zvesť Ježiša Krista, byť Jeho „ľúbeznou vôňou“, a to predovšetkým medzi žiakmi v škole, či vo farnosti. Aby...
Čítajte viac »
24 jún

Odborno – metodický seminár v Prešove

21. 2. 2007 – DKÚ PE – Dňa 20. 2. 2007 sa v Metodicko – pedagogickom centre v Prešove uskutočnil odborno – metodický seminár pre katechétov a kňazov. Lektor ThDr. Marcel Mojzeš, PhD. v ňom zaujímavým spôsobom predostrel hlbší pohľad...
Čítajte viac »