17 júl

Propozície

07. 09. 2011 – DKÚ PA – Propozície BS, BO, výtvarnej súťaže a projektu Východný svätí pre súčasnosť pre školský rok 2011/2012 nájdete v sekcii...
Čítajte viac »
17 júl

Hodnotenie predmetu Náboženská výchova

28. 07. 2011 – DKÚ PA – Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vydalo nové metodické pokyny pre hodnotenie žiakov základných a stredných škôl. Nakoľko náboženská výchova/náboženstvo je povinne voliteľný predmet a je súčasťou štátneho vzdelávacieho programu, učitelia NV/N sa riadia týmito...
Čítajte viac »