POP 2012/2013

4 sep

18. 09. 2012 – DKÚ PA – Nové Pedagogicko-organizačné pokyny 2012/2013