Putovanie za cieľom

1 júl

24. 04. 2015 – DKÚ PA – Tak ako Izrael putoval do Zasľúbenej zeme pod vedením Jozueho, tak Tobiáš putuje sprevádzaný Rafaelom. Téma putovania zastrešovala jednotlivé biblické knihy, Jozue, Tobiáš a Skutky apoštolov, ktoré boli predmetnými knihami biblickej súťaže a … Read More »

Biblická olympiáda 2014/2015 – scénky

1 júl

22. 04. 2015 – DKÚ PA – Dňa 16. 4. 2015 sa v Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove uskutočnil 13. ročník Biblickej olympiády. Jednou zo súťažných úloh boli scénky. Súťažiaci si mali vybrať nejakú udalosť z biblických kníh … Read More »

Východní svätí pre súčasnosť 2014/2015

1 júl

13. 04. 2015 – DKÚ PA –  Ide o výchovný projekt zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených, ktorý je v každom školskom roku zameraný na jedného východného svätca alebo blahoslaveného, ktorého život a dielo si zapojení súťažiaci naštudujú … Read More »

Biblia očami detí a mládeže 2014/2015

1 júl

11. 04. 2015 – DKÚ PA – Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka. V prílohe sú … Read More »

Výberové konanie

1 júl

09. 04. 2015 – DKÚ PA – Správna rada Katolíckeho pedagogického a katechetického centra, n.o. vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa KPKC n.o., Bottova ul. 15, Levoča. Úplné znenie výberového konania je zverejnené na stránke www.kpkc.sk.

BS a BO v protopresbyteriáte Vranov nad Topľou – mesto

1 júl

27. 03. 2015 – DKÚ PA – Dňa 12. marca 2015 sa v priestoroch Základnej školy v Továrnom uskutočnila Biblická súťaž a Biblická olympiáda protopresbyteriátu Vranov-mesto. Po privítaní účastníkov a úvodnej modlitbe o. Juraja Štefanika v kaplnke na obecnom úrade … Read More »

BS a BO v protopresbyteriáte Svidník

1 júl

27. 03. 2015 – DKÚ PA – V tomto roku sa vo Svidníku konkrétne 12. marca 2015 o 8:30h na CZŠ sv. Juraja, uskutočnila BS a BO. Súťažiacich bolo 45 žiakov. Prišli s nimi ich kňazi, rehoľníčky a katechétky. Na … Read More »