BS a BO v protopresbyteriáte Stropkov

1 júl

26. 03. 2015 – DKÚ PA – Dňa 12. marca 2015 (štvrtok) sa v Kláštore otcov Redemptoristov v Stropkove od 9.00 hodiny uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády v školskom roku 2014/2015. Otec protopresbyter Mgr. Štefan Vansáč privítal … Read More »

BS a BO v protopresbyteriáte Stará Ľubovňa

1 júl

26. 03. 2015 – DKÚ PA – Dňa 12.03.2015 sa uskutočnilo protopresbyteriátne kolo biblickej olympiády a biblickej súťaže Staroľubovianskeho protopresbyteriátu. Tieto súťaže prebiehali v malebnom kraji Pieninského národného parku , na ZŠ s MŠ Veľký Lipník. Súťaží sa zúčastnilo 10 … Read More »

BS a BO v protopresbyteriáte Snina

1 júl

25. 03. 2015 – DKÚ PA – Spoločnou modlitbou v kostole Povýšenia sv. kríža v Snine začali malí i väčší biblisti, spolu so svojimi duchovnými otcami a katechétkami, svoju biblickú súťaž a biblickú olympiádu. Po tejto spoločnej modlitbe, ktorú viedol … Read More »

BS a BO v protopresbyteriáte Sabinov

1 júl

25. 03. 2015 – DKÚ PA – Dňa 12.03.2015 sa v priestoroch Kultúrneho domu Obecného úradu v Milpoši uskutočnila biblická súťaž a biblická olympiáda. O postup do archieparchiálneho kola a o zaujímavé ceny súťažilo v 11 družstvách 33 súťažiacich sprevádzaných … Read More »

BS a BO v protopresbyteriáte Prešov

1 júl

25. 03. 2015 – DKÚ PA – Dňa 12. 03. 2015 sa uskutočnilo v priestoroch Gymnázia bl.. Petra Pavla Gojdiča, OSBM v Prešove protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády protopresbyterátu Prešov. Celé súťažiace spoločenstvo vytvorilo jednu veľkú rodinu pri … Read More »

BS a BO v protopresbyteriáte Poprad

1 júl

24. 03. 2015 – DKÚ PA – Dňa 12.3.2015 sa uskutočnila Biblická súťaž v A. kategórii, B. kategórii a Biblická olympiáda 1.kategórie 5.-9.ročníka ZŠ a 2.kategórie SŠ v protopresbyteráte Poprad so začiatkom o 9.30 hod. Biblická olympiáda sa konala v ZŠ Dostojevského v Poprade. V A. kategórii Biblickej … Read More »

BS a BO v protopresbyteriáte Orlov

1 júl

24. 03. 2015 – DKÚ PA – Dňa 12.03.2015 sa o 09:00 hod. v Šarišskom Jastrabí, v budove ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie uskutočnilo protopresbyterské kolo biblickej súťaže a biblickej olympiády. Po privítaní, úvodnej modlitbe a príhovore ThLic. Miroslava Šimka, … Read More »

BS a BO v protopresbyteriáte Medzilaborce

1 júl

24. 03. 2015 – DKÚ PA – Živý Boh si opäť našiel cestu do detských a mládežníckych sŕdc prostredníctvom prípravy, ale aj počas samotného priebehu protopresbyterského kola BS a BO. Súťaž sa konala na ZŠ Duchnovičovej v Medzilaborciach. Súťaže sa … Read More »

BS a BO v protopresbyteriáte Humenné

1 júl

24. 03. 2015 – DKÚ PA – Dňa 12.03.2015 sa v priestoroch Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom uskutočnila biblická súťaž a biblická olympiáda. O zaujímavé ceny bojovalo v 28 družstvách 84 súťažiacich sprevádzaní svojimi kňazmi a katechétami. Tohto roku … Read More »