17 dec

Historicko-filozofická reflexia výchovy v diele Karola Wojtylu – Jána Pavla II.

DKU PA – Pod týmto názvom sa dňa 14. 12. 2020 uskutočnil odborný seminár, ktorý pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy pripravil Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom regionálne pracovisko Prešov. Odborným lektorom uvedeného seminára bol prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD....
Čítajte viac »
27 nov

Pozvánka na odborný seminár

DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, regionálne pracovisko Prešov pozýva učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy na vzdelávacie podujatie s názvom Historicko-filozofická reflexia v diele Karola Wojtylu – Jána Pavla II. Odborný seminár sa uskutoční 14. decembra 2020 online. Lektorom seminára...
Čítajte viac »
19 sep

Odborný seminár

DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, regionálne pracovisko Prešov pozýva učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy na vzdelávacie podujatie s názvom Úvod do biblických kníh pre Biblickú súťaž a Biblickú olympiádu. Odborný seminár sa uskutoční 6. októbra 2020 v priestoroch MPC  RP,...
Čítajte viac »
11 sep

Vyhodnotenie Projektu Východní svätí pre súčasnosť – metropolitné kolo 2019/2020

DKÚ Košickej eparchie – Na eparchiálnom úrade v Košiciach sa dňa 9.9.2020 uskutočnilo metropolitné kolo Projektu východní svätí pre súčasnosť. Dvanásty ročník Projektu bol zameraný na tematiku 350. výročia slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove. Metropolitné kolo bolo pre ochorenie...
Čítajte viac »
10 aug

Staronový člen Katechetickej komisie Prešovskej archieparchie.

DKÚ PA – Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup  metropolita menoval nového člena Katechetickej komisie Prešovskej archieparchie za protopresbyterát Stropkov o. Petra Olšavského správcu farnosti Lomné.  Otec Peter už v uvedenej komisii pracoval na predchádzajúcom pôsobisku vo farnosti Rudlov za protopresbyterát Hanušovce...
Čítajte viac »