Pozvánka

16 feb

DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom RP Prešov pozýva učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy na odborný seminár Ľudská dôstojnosť – pokus o determináciu, ktorý sa uskutoční dňa 8. marca 2021 s programom: 9,00 – 10,30 h  Vybrané bioetické problémy 10,15 – 10,30 … Read More »

Biblická súťaž, Biblická olympiáda, Biblia očami detí a mládeže a Východní svätí pre súčasnosť 2020/2021

9 feb

DKÚ PA  – Biblická súťaž – pre tento školský rok bola biblická súťaž zrušená Biblia očami detí a mládeže – termín zaslania prác na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie zostáva nezmenený – do 31. marca 2021. Východní svätí pre súčasnosť –  termín zaslania prác … Read More »

Kurikulum predmetu gréckokatolícke náboženstvo/náboženská schválené

21 jan

DKU PA – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  listom zo dňa 8. decembra 2020  schválilo Kurikulum predmetu gréckokatolícke náboženstvo/náboženská výchova a jeho overovanie na vybraných základných školách. Svoj súhlas s uvedeným Kurikulom vyjadrila aj Rada hierarchov Prešovskej metropolie na svojom riadnom … Read More »