1 júl

BS a BO v protopresbyteriáte Orlov

24. 03. 2015 – DKÚ PA – Dňa 12.03.2015 sa o 09:00 hod. v Šarišskom Jastrabí, v budove ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie uskutočnilo protopresbyterské kolo biblickej súťaže a biblickej olympiády. Po privítaní, úvodnej modlitbe a príhovore ThLic. Miroslava Šimka,...
Čítajte viac »
1 júl

BS a BO v protopresbyteriáte Medzilaborce

24. 03. 2015 – DKÚ PA – Živý Boh si opäť našiel cestu do detských a mládežníckych sŕdc prostredníctvom prípravy, ale aj počas samotného priebehu protopresbyterského kola BS a BO. Súťaž sa konala na ZŠ Duchnovičovej v Medzilaborciach. Súťaže sa...
Čítajte viac »
1 júl

BS a BO v protopresbyteriáte Humenné

24. 03. 2015 – DKÚ PA – Dňa 12.03.2015 sa v priestoroch Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom uskutočnila biblická súťaž a biblická olympiáda. O zaujímavé ceny bojovalo v 28 družstvách 84 súťažiacich sprevádzaní svojimi kňazmi a katechétami. Tohto roku...
Čítajte viac »
1 júl

BS a Bo v protopresbyteriátoch

12. 03. 2015 – DKÚ PA  – Dnes sa v Prešovskej archieparchii uskutočnili protopresbyterské kolá BS a BO 2014/2015 Protopresbyteriát Bardejov: Správa – Fotogaléria Protopresbyteriát Giraltovce: Správa – Fotogaléria Protopresbyteriát Hanušovce nad Topľou: Správa – Fotogaléria Protopresbyteriát Hrabské: Správa –...
Čítajte viac »
26 jún

Metodický seminár v Prešovskej archieparchii

09. 12. 2010 – DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove a PaedDr. Darinou Petríkovou, PhD. pripravil dňa 8. 12. 2010 pre svojich katechétov Metodický deň, ktorý sa začal v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove svätou...
Čítajte viac »
26 jún

Pohovory so žiadateľmi o KKM

16. 08. 2010 – DKÚ PA – Dňa 13. 8. 2010 sa v priestoroch ABÚ v Prešove uskutočnili pohovory so žiadateľmi o nové resp. opätovné udelenie Kánonickej katechetickej misie /KKM/. Žiadateľ musí mať štátnu skúšku z katechetiky a pedagogiky a spĺňať podmienky pre udelenie KKM, ktoré...
Čítajte viac »
26 jún

Metropolitné kolo BS 2009/2010

14. 05. 2010 – DKÚ PA – „A Pán odpovedal: Nech vytiahne Júda! Hľa, krajinu mu dám do ruky.“ (Sdc 1,2) „Nech vedia, že ty, Pane, si jediný Boh a si slávny po celom zemskom okruhu.“ (Dan 3, 45) Biblická súťaž...
Čítajte viac »