1 júl

Biblická olympiáda 2014/2015 – scénky

22. 04. 2015 – DKÚ PA – Dňa 16. 4. 2015 sa v Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove uskutočnil 13. ročník Biblickej olympiády. Jednou zo súťažných úloh boli scénky. Súťažiaci si mali vybrať nejakú udalosť z biblických kníh...
Čítajte viac »
1 júl

Východní svätí pre súčasnosť 2014/2015

13. 04. 2015 – DKÚ PA –  Ide o výchovný projekt zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených, ktorý je v každom školskom roku zameraný na jedného východného svätca alebo blahoslaveného, ktorého život a dielo si zapojení súťažiaci naštudujú...
Čítajte viac »
1 júl

Biblia očami detí a mládeže 2014/2015

11. 04. 2015 – DKÚ PA – Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka. V prílohe sú...
Čítajte viac »
1 júl

Výberové konanie

09. 04. 2015 – DKÚ PA – Správna rada Katolíckeho pedagogického a katechetického centra, n.o. vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa KPKC n.o., Bottova ul. 15, Levoča. Úplné znenie výberového konania je zverejnené na stránke...
Čítajte viac »
1 júl

BS a BO v protopresbyteriáte Stropkov

26. 03. 2015 – DKÚ PA – Dňa 12. marca 2015 (štvrtok) sa v Kláštore otcov Redemptoristov v Stropkove od 9.00 hodiny uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády v školskom roku 2014/2015. Otec protopresbyter Mgr. Štefan Vansáč privítal...
Čítajte viac »
1 júl

BS a BO v protopresbyteriáte Stará Ľubovňa

26. 03. 2015 – DKÚ PA – Dňa 12.03.2015 sa uskutočnilo protopresbyteriátne kolo biblickej olympiády a biblickej súťaže Staroľubovianskeho protopresbyteriátu. Tieto súťaže prebiehali v malebnom kraji Pieninského národného parku , na ZŠ s MŠ Veľký Lipník. Súťaží sa zúčastnilo 10...
Čítajte viac »