1 júl

BS a BO v protopresbyteriáte Snina

25. 03. 2015 – DKÚ PA – Spoločnou modlitbou v kostole Povýšenia sv. kríža v Snine začali malí i väčší biblisti, spolu so svojimi duchovnými otcami a katechétkami, svoju biblickú súťaž a biblickú olympiádu. Po tejto spoločnej modlitbe, ktorú viedol...
Čítajte viac »
1 júl

BS a BO v protopresbyteriáte Sabinov

25. 03. 2015 – DKÚ PA – Dňa 12.03.2015 sa v priestoroch Kultúrneho domu Obecného úradu v Milpoši uskutočnila biblická súťaž a biblická olympiáda. O postup do archieparchiálneho kola a o zaujímavé ceny súťažilo v 11 družstvách 33 súťažiacich sprevádzaných...
Čítajte viac »
1 júl

BS a BO v protopresbyteriáte Prešov

25. 03. 2015 – DKÚ PA – Dňa 12. 03. 2015 sa uskutočnilo v priestoroch Gymnázia bl.. Petra Pavla Gojdiča, OSBM v Prešove protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády protopresbyterátu Prešov. Celé súťažiace spoločenstvo vytvorilo jednu veľkú rodinu pri...
Čítajte viac »
1 júl

BS a BO v protopresbyteriáte Poprad

24. 03. 2015 – DKÚ PA – Dňa 12.3.2015 sa uskutočnila Biblická súťaž v A. kategórii, B. kategórii a Biblická olympiáda 1.kategórie 5.-9.ročníka ZŠ a 2.kategórie SŠ v protopresbyteráte Poprad so začiatkom o 9.30 hod. Biblická olympiáda sa konala v ZŠ Dostojevského v Poprade. V A. kategórii Biblickej...
Čítajte viac »
1 júl

BS a BO v protopresbyteriáte Orlov

24. 03. 2015 – DKÚ PA – Dňa 12.03.2015 sa o 09:00 hod. v Šarišskom Jastrabí, v budove ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie uskutočnilo protopresbyterské kolo biblickej súťaže a biblickej olympiády. Po privítaní, úvodnej modlitbe a príhovore ThLic. Miroslava Šimka,...
Čítajte viac »
1 júl

BS a BO v protopresbyteriáte Medzilaborce

24. 03. 2015 – DKÚ PA – Živý Boh si opäť našiel cestu do detských a mládežníckych sŕdc prostredníctvom prípravy, ale aj počas samotného priebehu protopresbyterského kola BS a BO. Súťaž sa konala na ZŠ Duchnovičovej v Medzilaborciach. Súťaže sa...
Čítajte viac »
1 júl

BS a BO v protopresbyteriáte Humenné

24. 03. 2015 – DKÚ PA – Dňa 12.03.2015 sa v priestoroch Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom uskutočnila biblická súťaž a biblická olympiáda. O zaujímavé ceny bojovalo v 28 družstvách 84 súťažiacich sprevádzaní svojimi kňazmi a katechétami. Tohto roku...
Čítajte viac »
1 júl

BS a Bo v protopresbyteriátoch

12. 03. 2015 – DKÚ PA  – Dnes sa v Prešovskej archieparchii uskutočnili protopresbyterské kolá BS a BO 2014/2015 Protopresbyteriát Bardejov: Správa – Fotogaléria Protopresbyteriát Giraltovce: Správa – Fotogaléria Protopresbyteriát Hanušovce nad Topľou: Správa – Fotogaléria Protopresbyteriát Hrabské: Správa –...
Čítajte viac »